Visitekaartjegegevens exporteren

De items in [Informatie visitekaartje] in de inhoudgegevensrecord met [Visitekaartjes] opgegeven voor het documenttype kunnen worden geëxporteerd als visitekaartjesgegevens in een opgegeven bestandsindeling.

Wanneer gegevens van visitekaartjes naar een bestand worden geëxporteerd, kunnen deze worden gekoppeld aan andere toepassingen voor uiteenlopende doeleinden.

TIP
 • De items die worden weergegeven in [Informatie visitekaartje] in Weergave inhoudgegevensrecord worden geëxporteerd in een bestand als visitekaartjegegevens.

 • Een afbeelding van het visitekaartje wordt niet geëxporteerd. Om een afbeelding van het visitekaartje te exporteren, zie Een gescande afbeelding opslaan in een opgegeven map.

 • Wanneer het documenttype van de inhoudgegevensrecord wordt opgegeven als een ander documenttype dan [Visitekaartjes], kan de inhoudgegevensrecord niet worden geëxporteerd in een bestand als visitekaartjegegevens.

 • Wanneer CSV, tekst of vCard is opgegeven als de bestandsindeling waarin visitekaartjegegevens worden geëxporteerd, wordt de tekst mogelijk niet correct weergegeven als gegevens worden geëxporteerd met tekst die niet door het besturingssysteem wordt ondersteund.

  Voorbeeld: Duitse tekst weergegeven in een Japans besturingssysteem

 • Als ContactXML is gespecificeerd als de bestandsindeling waarin visitekaartjegegevens worden geëxporteerd, wordt het kenmerk xml:lang ingesteld overeenkomstig de taal van het besturingssysteem.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer in Lijstweergave inhoudgegevensrecord een inhoudgegevensrecord met visitekaartjesgegevens die u wilt exporteren.

  Als u gegevens van visitekaartjes exporteert in inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van meerdere visitekaartjes die u hebt gescand, selecteert u de inhoudgegevensrecords terwijl u de [Ctrl]-toets of [Shift]-toets ingedrukt houdt.

 3. Selecteer een bestandsformaat waarin visitekaartgegevens geëxporteerd worden.

  In het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop klikt op de inhoudgegevensrecord, klikt u op [Voer het bestand uit] [Informatie van visitekaartjes uitvoeren] en selecteert u een van de volgende opties:

  • CSV.(Komma gescheiden) (*.csv)

  • Tekst (Tab gescheiden) (*.txt)

  • vCard (*.vcf)

  • ContactXML (*.xml)

  • Unicode CSV (Komma gescheiden) (*.csv)

  • Unicode-tekst (Tab gescheiden) (*.txt)

  • Unicode vCard (*.vcf)

 4. Sla de informatie van het visitekaartje op in het venster [Sla informatie van visitekaartjes op].
  • Wanneer [vCard (*.vcf)] of [Unicode vCard (*.vcf)] is geselecteerd bij stap 3

   Geef een opslaglocatie op voor de gegevens van het visitekaartje en klik op de knop [Map selecteren].

  • Wanneer een andere bestandsindeling dan [vCard (*.vcf)] of [Unicode vCard (*.vcf)] is geselecteerd bij stap 3

   Geef een opslaglocatie en een bestandsnaam op voor de visitekaartjesgegevens en klik op de knop [Opslaan].

De gegevens van het visitekaartje worden geëxporteerd in de opgegeven bestandsindeling.

TIP
 • De geëxporteerde visitekaartjegegevens kunnen worden geïmporteerd en gebruikt met andere toepassingen.

  Raadpleeg de handleiding van de toepassing die u gebruikt voor meer informatie over het importeren van de visitekaartjegegevens.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer in Lijstweergave inhoudgegevensrecord een inhoudgegevensrecord met visitekaartjesgegevens die u wilt exporteren.

  Als u gegevens van visitekaartjes exporteert in inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van meerdere visitekaartjes die u hebt gescand, selecteert u de inhoudgegevensrecords terwijl u de [command command]-toets of [Shift]-toets ingedrukt houdt.

 3. Selecteer een bestandsformaat waarin visitekaartgegevens geëxporteerd worden.

  In het menu dat verschijnt wanneer u op de inhoudgegevensrecord klikt terwijl u de [control]-toets op het toetsenbord ingedrukt houdt, klikt u op [Exporteren] [Informatie van visitekaartjes uitvoeren] en selecteert u een van de volgende:

  • CSV.(Komma gescheiden) (*.csv)

  • Tekst (Tab gescheiden) (*.txt)

  • vCard (*.vcf)

  • ContactXML (*.xml)

 4. In het venster voor het opslaan van visitekaartjegegevens, geeft u een opslaglocatie en een bestandsnaam op en klikt u op de knop [Opslaan].

De gegevens van het visitekaartje worden geëxporteerd in de opgegeven bestandsindeling.

TIP
 • De geëxporteerde visitekaartjegegevens kunnen worden geïmporteerd en gebruikt met andere toepassingen.

  Raadpleeg de handleiding van de toepassing die u gebruikt voor meer informatie over het importeren van de visitekaartjegegevens.