Opnieuw tekstherkenning uitvoeren op de tekens van een visitekaartje of een ontvangstbewijs op basis van afzonderlijke items

Wanneer het documenttype van een inhoudgegevensrecord Visitekaartjes of Kwitanties is, kunt u per item een tekenreeks met een kader in een gescande afbeelding markeren en voor elk item tekstherkenning uitvoeren.

Wanneer een item in de metagegevens voor [Informatie visitekaartje] of [Informatie kwitantie] in de inhoudrecordweergave niet correct is, markeert u de corresponderende tekenreeks met een kader in de afbeelding die wordt weergegeven in [Weergave] en voert u de tekstherkenning voor het item opnieuw uit.

Items die bestaan uit tekens op een visitekaartje of ontvangstbewijs, waarop u opnieuw tekstherkenning kunt uitvoeren, zijn:

Items waarop u opnieuw tekstherkenning kunt uitvoeren

Visitekaartje

Ontvangstbewijs

 • Volledige naam

 • Bedrijf

 • Afdeling

 • Functie

 • Postcode

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • Faxnummer

 • Mobiele telefoon

 • E-mail

 • URL

 • Memo

 • Verkoper

 • Datum ontvangstbewijs

 • Valuta

 • Bedrag

 • Belasting

 • Betaalwijze

 • Kaarttype

 • Kaartnummer

De tekenreeksen waarop u opnieuw tekstherkenning kunt uitvoeren, zijn de tekenreeksen van een afbeelding in een inhoudsgegevensrecord die is gemaakt van het document dat u met de ScanSnap hebt gescand.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer in de lijstweergave inhoudgegevensrecord een inhoudgegevensrecord met een afbeelding die een tekenreeks bevat waarop u tekstherkenning wilt uitvoeren.
 3. Klik in de inhoudgegevensrecordweergave op Tekstherkenning met een kader in [Weergave].
 4. Door de muisaanwijzer over het beeld te slepen dat in [Weergave] wordt weergegeven, markeert u de tekenreeksen waarop u tekstherkenning wilt uitvoeren met een rood stippellijntje.

  Om het bereik van een tekenreeks die met een kader is gemarkeerd te corrigeren, sleept u de muisaanwijzer over de afbeelding om het bereik van de tekenreeks die u met een kader wilt specificeren opnieuw te markeren.

 5. Selecteer uit de weergegeven lijst met items voor tekstherkenning een item dat overeenkomt met de tekenreeks die is gemarkeerd met een kader.

Tekstherkenning wordt uitgevoerd op de tekenreeks die met een kader in de afbeelding is gemarkeerd en vervolgens wordt de waarde voor het corresponderende item in de metagegevens bijgewerkt met het herkenningsresultaat.

TIP
 • Indien de waarde voor het corresponderende item in de metagegevens niet wordt bijgewerkt tot de verwachte waarde, wijzigt u de waarde in de metagegevens handmatig.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer in de lijstweergave inhoudgegevensrecord een inhoudgegevensrecord met een afbeelding die een tekenreeks bevat waarop u tekstherkenning wilt uitvoeren.
 3. Door de muisaanwijzer over het beeld te slepen dat in [Weergave] wordt weergegeven, markeert u de tekenreeksen waarop u tekstherkenning wilt uitvoeren met een rood stippellijntje.

  Om het bereik van een tekenreeks die met een kader is gemarkeerd te corrigeren, sleept u de muisaanwijzer over de afbeelding om het bereik van de tekenreeks die u met een kader wilt specificeren opnieuw te markeren.

 4. Selecteer uit de weergegeven lijst met items voor tekstherkenning een item dat overeenkomt met de tekenreeks die is gemarkeerd met een kader.

Tekstherkenning wordt uitgevoerd op de tekenreeks die met een kader in de afbeelding is gemarkeerd en vervolgens wordt de waarde voor het corresponderende item in de metagegevens bijgewerkt met het herkenningsresultaat.

TIP
 • Indien de waarde voor het corresponderende item in de metagegevens niet wordt bijgewerkt tot de verwachte waarde, wijzigt u de waarde in de metagegevens handmatig.