Documenten scannen en controleren met Voorbeeld (Mac OS)

Nadat u documenten hebt gescand, start u Voorbeeld en controleert u de afbeeldingen die zijn gemaakt van de documenten die u hebt gescand.

Overzicht van de afbeelding

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u basisdocumenten scant en afbeeldingen opent die zijn gemaakt van de documenten die u in Voorbeeld hebt gescand.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

TIP
 • Afbeelding die zijn gemaakt van documenten die u gescand hebt, kunnen niet worden beheerd in ScanSnap Home. De gescande afbeeldingen worden opgeslagen in onderstaande map.

  /Gebruikers/<GebruikersNaam>/Documenten

 1. Bereid een document voor om te scannen met de ScanSnap.
 2. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ScanSnap inschakelen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 3. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De toevoerbaan openen

  De toevoerbaan openen

  TIP
  • Wanneer u wilt dat het document aan de voorzijde uit de ScanSnap komt of wanneer er niet genoeg ruimte is op de plaats waar het document uit de ScanSnap komt, opent u de uitvoerbaan.

   De uitvoerbaan openen
   De uitvoerbaan openen
  • Hoe het document uit het toestel komt, verschilt afhankelijk van het feit of de uitvoerbaan open of dicht staat.

   • Wanneer de uitvoerbaan dicht is

    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
   • Wanneer de uitvoerbaan open is

    Wanneer de uitvoerbaan open is
    Wanneer de uitvoerbaan open is
 4. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.

  Op de knop drukken

 5. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer [Scannen naar Voorvertoning] in de lijst met sjablonen.

   Wijzig de scaninstellingen indien nodig.

  4. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 6. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 7. Controleer of het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd, is geselecteerd in de lijst met profielen in het scanvenster.
 8. Een document scannen met de ScanSnap.
  1. Druk op het achtergrondvel op de voorzijde van de ScanSnap.

   Plaats het achtergrondvel zodat het contact maakt met de ScanSnap.

   Het achtergrondvel plaatsen
  2. Plaats het document in het scangebied van de ScanSnap.

   Voor details over het scangebied, raadpleeg Een document plaatsen.

   Het document plaatsen
  3. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document en drukt u op de [Scan]-knop.

   AANDACHT
   • Bedek de witte bladen op de ScanSnap niet met uw handen of iets anders tijdens het scannen van een document. De reproduceerbaarheid van de kleur van de gescande afbeelding zal beïnvloed worden.

   • Schud niet met de tafel of het bureau wanneer de ScanSnap wordt gebruikt of beweeg het document niet wanneer het wordt gescand. Hierdoor kan de gescande afbeelding vervormd worden of de kleur doen vervagen.

   TIP
  4. Druk op de [Stop]-knop om het scannen van het document te voltooien.
  5. Selecteer een methode voor het opslaan van gescande afbeeldingen in het venster [ScanSnap Home - Afbeelding scannen en bestand opslaan] van ScanSnap Home.

   Selecteer [Vlak] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

   TIP
  6. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.

   Het verlengstuk uittrekken

   Het verlengstuk uittrekken

  7. Trek de stapelaar naar u toe.

   De stapelaar naar u toe trekken

  8. Trek het verlengstuk uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  9. Plaats het document recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de scanzijde naar boven gericht.
   Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   TIP
   • Wanneer u scant met de uitvoerbaan dicht, laat dan voldoende ruimte aan de achterkant van de ScanSnap om toe te staan dat het document volledig uit het toestel komt. Bovendien moet u, wanneer u een lange pagina scant, het document met uw handen vasthouden om te voorkomen dat het van het vlak valt waar de ScanSnap op geplaatst is.

    Zorg ervoor dat het gebied waar het document uit de scanner komt vrij van obstakels is. Anders kan het papier blokkeren.

    Een document met lange pagina's vasthouden
    Een document met lange pagina's vasthouden
  10. Laad het document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan).

   Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij Markering die het maximumaantal te laden documenten aangeeft de zijgeleiders gaan tijdens het laden.

   Het document laden

   Het document laden

  11. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   De zijgeleiders aanpassen

   De zijgeleiders aanpassen

  12. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar.

   De stapelaar openen

  13. Laad het document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan).

   Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij de referentiemarkeringen gaan en binnen de zijgeleiders blijven tijdens het laden.

   Het document laden

  14. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   De zijgeleiders aanpassen

  15. Laad het document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij de referentiemarkeringen gaan en binnen de zijgeleiders blijven tijdens het laden.

   Een document laden met de bovenkant eerst
  16. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   Beide zijgeleiders in het midden houden om ze aan te passen
  17. Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) of plaats het document in de handmatige toevoer.
   • Bij het scannen van alle documenten tegelijkertijd (U-bochtscan)

    Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) en lijn de zijgeleiders uit met beiden randen van de documenten.

    Laad het document met de bedrukte zijde naar boven en met de bovenkant eerst, met de bovenkant naar u gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de eerste pagina zich bovenaan).

    De documenten laden

    Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kunnen de documenten scheefgetrokken worden.

    De zijgeleiders aanpassen
    AANDACHT
    • Zorg ervoor dat de documentsteunlip open is.

     Anders kan het papier blokkeren.

     Wanneer de documentsteunlip dicht is, trek het dan omhoog met uw vingers.

     De documentsteunlip omhoog trekken
    • Als de documentsteunlip loslaat, neem dan contact op met de distributeur/handelaar waar u dit product hebt gekocht.

   • Tijdens het één voor één scannen van documenten (Retourscan)

    Plaats een document in de handmatige toevoer.

    Leg de voorzijde van een document (scanzijde) naar boven en plaats de bovenkant van het document recht in het midden van de handmatige toevoer.

    Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

    Een document invoegen
    AANDACHT
    • De documenten komen uit de achterkant van de ScanSnap tijdens het scannen.

     Laat vrije ruimte (ongeveer de lengte van het document) aan de achterkant van de ScanSnap.

    TIP
    • U kunt een document scannen met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten.

  18. Druk op de [Scan]-knop.

   Als, na het voltooien van het scannen, het bericht "Plaats het volgende document." wordt weergegeven, kunt u doorgaan met scannen.

   Om het scannen te voltooien, klikt u op de knop [Scannen voltooien] of drukt u op de op [Scan]-knop de ScanSnap.

  19. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
  20. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

  21. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te voltooien.

Voorbeeldweergave start op en de afbeelding die u van het gescande document hebt gemaakt, wordt weergeven.

Wanneer u verschillende soorten documenten tegelijk scant met de instelling om documenttypen automatisch te detecteren, wordt elke gescande afbeelding opgeslagen als een ander afbeeldingsbestand en worden alle opgeslagen bestanden geopend met Voorbeeld.