Komunikat "Nie można zainstalować programu ScanSnap Home." Wyświetli się komunikat (Windows)

Instalując ScanSnap Home, jeśli wyświetli się komunikat "Nie można zainstalować programu ScanSnap Home." sprawdź możliwe przyczyny.

Oprogramowanie zabezpieczające może blokować uruchomienie pliku instalacyjnego aplikacji ScanSnap Home.

Użyj instalatora offline i zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home w następujący sposób.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli na komputerze zainstalowano więcej niż jedno oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie może zapobiegać niezamierzonemu uruchamianiu się pliku instalacyjnego ScanSnap Home. Jeśli zainstalowano oprogramowanie zabezpieczeń, które nie jest używane, odinstaluj je.

 1. Pobierz instalator offline.

  Kliknij [Instalator offline] w tutaj, aby go pobrać.

 2. Zatrzymaj pracę oprogramowania zabezpieczeń.

  Natychmiast po zainstalowaniu ScanSnap Home uruchom ponownie oprogramowanie zabezpieczające.

  Aby poznać szczegóły, jak tymczasowo zatrzymać i wznowić działanie oprogramowania zabezpieczającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania, którego używasz.

  UWAGA
  • Po zatrzymaniu działania oprogramowania zabezpieczającego nie wykonuj operacji innych niż instalacja ScanSnap Home, nawet takich jak rejestrowanie konta ScanSnap.

 3. Uruchom instalator offline, aby zainstalować aplikację ScanSnap Home.

Zauważ, iż w zależności od aplikacji oprogramowania zabezpieczeń, błąd może nie zostać usunięty, ponieważ niektórych aplikacji oprogramowania zabezpieczeń nie można całkowicie zatrzymać. W takim wypadku wykonaj następujące czynności.

 • Wykonaj czysty rozruch komputera i zainstaluj aplikację ScanSnap Home

  Aby poznać szczegóły dotyczące czystego rozruchu komputera, zapoznaj się z oficjalną witryną Microsoft.

 • Odinstaluj oprogramowanie zabezpieczeń i zainstaluj aplikację ScanSnap Home

  Aby poznać szczegóły, jak odinstalować oprogramowanie zabezpieczeń, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania zabezpieczeń, którego używasz.