Uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie działa na koncie ScanSnap

Jeśli nie można zalogować się na koncie aktywacji licencji ani na stronie zarządzania kontem ScanSnap w ScanSnap Home, za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego, sprawdź następujące przyczyny:

Jeśli nie znasz kodu uwierzytelniania dla uwierzytelniania dwuskładnikowego lub użyty kod nie jest prawidłowy

Uruchom aplikację uwierzytelniania (Microsoft Authenticator) zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i wprowadź wyświetlony kod uwierzytelniania.

Przekazany kod uwierzytelniania zmienia się co 30 sekund. Wprowadź najnowszy kod uwierzytelniania.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli nie można użyć uwierzytelniania dwuskładnikowego, ponieważ nie uzyskano kodu uwierzytelniania z aplikacji uwierzytelniania (Microsoft Authenticator) na urządzeniu mobilnym, można wyłączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, korzystając z poniższej procedury:

  1. Wyświetl stronę zarządzania kontem ScanSnap.

  2. Wprowadź adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap i kliknij przycisk [Sign in], aby wyświetlić [Two-Factor Authentication].

  3. Kliknij [If you cannot obtain an authentication code, refer to this link.], aby wyświetlić opcję [Disabling Two-Factor Authentication].

  4. Wprowadź numer seryjny ScanSnap (SER.NO.) lub numer licencji oraz kliknij przycisk [Send].

Jeśli nie można użyć aplikacji uwierzytelniania (Microsoft Authenticator), ponieważ utracono urządzenie mobilne, na którym ją zainstalowano lub zmieniono urządzenie

Wyłącz uwierzytelnienie dwukładnikowego, a następnie włącz je ponownie, wykorzystując następującą procedurę:

Aby włączyć uwierzytelnienie dwuskładnikowe, użyj aplikacji uwierzytelniania (Microsoft Authenticator) zainstalowanej na nowym urządzeniu mobilnym.

 1. Wyświetl stronę zarządzania kontem ScanSnap.

 2. Wprowadź adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap i kliknij przycisk [Sign in], aby wyświetlić [Two-Factor Authentication].

 3. Kliknij [If you cannot obtain an authentication code, refer to this link.], aby wyświetlić opcję [Disabling Two-Factor Authentication].

 4. Wprowadź numer seryjny ScanSnap (SER.NO.) lub numer licencji oraz kliknij przycisk [Send].