Een IP-adres instellen voor de ScanSnap

Als u uw ScanSnap in een netwerk wilt identificeren, stelt u een IP-adres in voor de ScanSnap.

Wanneer u een IP-adres instelt, moet [Verbinding toegangspunt] tijdelijk zijn geselecteerd voor [Wi-Fi verbindingsmodus].

 1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
 2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
 3. Druk op [Verbinding toegangspunt] om het scherm [Verbinding toegangspunt] weer te geven.
 4. Druk op [IP-adres] om het scherm [IP-adres] scherm te openen.
 5. Druk op het instellingsveld voor [Configuratiemethode] om een lijst weer te geven.
 6. Stel een IP-adres in.

  Wanneer u een IP-adres wilt ophalen van de DHCP-server en dit automatisch aan de ScanSnap wilt toewijzen, selecteert u [Automatisch ophalen (DHCP)].

  Wanneer u handmatig een IP-adres instelt, selecteert u [Configureer het IP-adres handmatig] en configureert u de volgende instellingen.

  1. Druk op het invoerveld voor [IP-adres], voer het IP-adres in en druk op [OK].
  2. Druk op het invoerveld voor [Subnetmasker], voer het subnetmasker in en druk op [OK].
  3. Druk op het invoerveld voor [Standaardgateway], voer de standaardgateway in en druk op [OK].
 7. Druk op Start om terug te keren naar het startscherm.

Het IP-adres is ingesteld voor de ScanSnap.

AANDACHT
 • Als er een apparaat met hetzelfde IP-adres als de ScanSnap in het netwerk is, wordt Melding weergegeven op Wifi-instellingen in het scherm [Instellingen]. Wijzig het IP-adres dat is ingesteld voor de ScanSnap om een IP-adresconflict op het netwerk te voorkomen.