Een DNS-server gebruiken voor de internetverbinding

Wanneer een IP-adres is ingesteld voor de ScanSnap, kan de instelling voor het gebruik van een DNS-server worden geconfigureerd op de ScanSnap.

  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Verbinding toegangspunt] om het scherm [Verbinding toegangspunt] weer te geven.
  4. Druk op [DNS-server] om het scherm [DNS-server] scherm te openen.

    [DNS-server] wordt ingeschakeld wanneer [Configureer het IP-adres handmatig] is geselecteerd in [IP-adres].

  5. Schakel [Gebruik van DNS-server] in.
  6. Druk op het invoerveld voor [Primaire DNS], voer het IP-adres van de primaire DNS-server in en druk op [OK].
  7. Druk op het invoerveld voor [Secundaire DNS], voer het IP-adres van de secundaire DNS-server in en druk op [OK].
  8. Druk op Start om terug te keren naar het startscherm.

Een DNS-server is ingesteld voor de ScanSnap