De gescande afbeeldingen zijn niet opgeslagen op de opgegeven opslaglocatie

Als een afbeelding van het document dat u met de ScanSnap hebt gescand niet is opgeslagen op de opgegeven opslaglocatie, controleert u het volgende:

Weet u zeker dat u het juiste profiel dat u wilt gebruiken voor het scannen, hebt geselecteerd?

Aangezien in elk profiel een andere opslaglocatie is opgegeven, kunnen gescande afbeeldingen op een onverwachte opslaglocatie worden opgeslagen indien een verkeerd profiel voor een scan is geselecteerd.

Controleer op het startscherm op het aanraakscherm of u het juiste profiel dat u wilt gebruiken voor het scannen, hebt geselecteerd.

Controleer in het scanvenster van ScanSnap Home, of u het juiste profiel dat u wilt gebruiken voor het scannen, hebt geselecteerd.

U kunt inhoudgegevensrecords controleren die zijn gemaakt van documenten die u onlangs hebt gescand door [Recente scans] te selecteren onder [Scangeschiedenis] in de mappenlijstweergave in het hoofdvenster.

Verplaats, indien nodig, inhoudgegevensrecords naar de juiste mappen.

Voor details, raadpleeg Overdracht van een inhoudgegevensrecord/map.