Een bericht "Geen verbinding mogelijk met ScanSnap Cloud." wordt weergegeven op het aanraakscherm

Nadat u een profiel hebt geselecteerd dat is geconfigureerd voor koppeling met een clouddienst via ScanSnap Cloud en op de [Scan]-knop op het aanraakscherm hebt gedrukt en als het bericht "Geen verbinding mogelijk met ScanSnap Cloud." wordt weergegeven, raadpleegt u het volgende en werkt u de firmware van de ScanSnap bij.

 • Wanneer u ScanSnap Home gebruikt

  De firmware bijwerken in ScanSnap Home

 • Wanneer u de ScanSnap Cloud-toepassing gebruikt

  ScanSnap Cloud Help

  Klik bovenaan op de pagina van de ScanSnap Cloud Help op het pictogram [Bediening] en voer "Firmware-update" in het veld in om te zoeken naar de procedure voor het updaten van de firmware.

Als het probleem zich blijft voordoen ondanks dat u de firmware van de ScanSnap hebt bijgewerkt, neem dan passende maatregelen om het probleem op te lossen aan de hand van het bericht dat wordt weergegeven.

Als een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd de gebruiksstatus te controleren of waarin u wordt gevraagd de oplossingen te raadplegen

Weergegeven berichten

Geen verbinding mogelijk met ScanSnap Cloud.

Controleer de gebruiksstatus.

Geen verbinding mogelijk met ScanSnap Cloud.

Raadpleeg het volgende voor de oplossingen.

https://scansnap.com/r/tb1/

De ScanSnap is mogelijk niet verbonden met het netwerk.

Raadpleeg De ScanSnap is niet verbonden met het netwerk (bij gebruik van ScanSnap Cloud) en neem de gepaste maatregelen.

Als een bericht met betrekking tot de ScanSnap Cloud-accountinstellingen, wifi-instellingen of een ScanSnap-account wordt weergegeven

Weergegeven berichten

Geen verbinding mogelijk met ScanSnap Cloud.

Controleer het volgende:

 • ScanSnap-account

 • Wifi-instellingen

Geen verbinding mogelijk met ScanSnap Cloud.

Controleer de ScanSnap-account die in het apparaat is ingesteld.

Controleer het volgende:

 • Controleer of de ScanSnap is verbonden met een draadloos toegangspunt

  Als de ScanSnap niet juist met een draadloos toegangspunt is verbonden, raadpleeg De ScanSnap en de computer kunnen niet via wifi worden verbonden en neem de gepaste maatregelen.

 • Controleer of u zich hebt aangemeld met een ScanSnap-account.

  Om ScanSnap Cloud te gebruiken moet u op ScanSnap Home aanmelden met een ScanSnap-account.

  Voor details, raadpleeg Een licentie voor ScanSnap Home activeren.

 • Verbind de ScanSnap met de ScanSnap Cloud-server door middel van de ScanSnap Cloud-toepassing die op een mobiel apparaat is ge├»nstalleerd

  Gebruik de ScanSnap Cloud-toepassing om de ScanSnap te registreren op ScanSnap Cloud.

  Voor details over het instellen en gebruiken van ScanSnap Cloud, raadpleeg de ScanSnap Cloud Help.