De ScanSnap is niet verbonden met het netwerk (bij gebruik van ScanSnap Cloud)

Als de ScanSnap niet is verbonden met het netwerk (verbinding maken met de ScanSnap Cloud-server mislukt), controleert u het volgende:

TIP
 • Als een oranje uitroepteken (Waarschuwing) wordt weergegeven in de [Scan]-knop op het aanraakscherm of in het scanvenster van ScanSnap Home, drukt u op Waarschuwing. De details van de fout worden weergegeven.

Brandt de wifi-indicator of knippert het oranje?

 • Het signaal tussen het draadloos toegangspunt en de ScanSnap is zwak of er is misschien signaalstoring.

  Verplaats de ScanSnap en het draadloze toegangspunt naar verschillende locaties.

  • Zet de ScanSnap dichter bij het draadloos toegangspunt.

  • Verplaats de ScanSnap en het draadloos toegangspunt uit de buurt van volgende items:

   • Obstakels die het signaal kunnen blokkeren (bijvoorbeeld muren en metalen wanden)
   • Apparaten die signaalstoring kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld microgolfovens en draadloze telefoons) en draadloze apparaten
  • Wijzig de richting van de ScanSnap.

  Ook kan de communicatie in bepaalde draadloze kanalen onstabiel worden door signaalinterferentie, zoals ruis.

  Wijzig de waarde van het draadloze kanaal op het draadloos toegangspunt.

 • Gebruik de ScanSnap Wireless Setup Tool om te controleren of de standaard wifi-instellingen zijn hersteld.

  Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

TIP
 • Wanneer u de ScanSnap iX1300 gebruikt, kunt u de ScanSnap en de computer of het mobiel apparaat verbinden via Wifi in de modus Directe verbinding, zonder draadloos toegangspunt.

  Wanneer u de ScanSnap iX100 gebruikt, kunt u de ScanSnap en de computer of het mobiel apparaat verbinden via Wifi in de modus Directe verbinding, zonder draadloos toegangspunt.

  Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

Is er een statisch IP-adres ingesteld op de ScanSnap?

Wanneer een statisch IP-adres is ingesteld op de ScanSnap, kan de ScanSnap geen verbinding maken met een clouddienst.

Wijzig de instellingen om automatisch een IP-adres te verkrijgen met de ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

Worden er meerdere routers gebruikt?

Als er meerdere routers worden gebruikt, kan het tot stand brengen van een verbinding met de ScanSnap Cloud-server mislukken.

Schakel de routerfunctie op de draadloze router uit en controleer of de verbinding tot stand kan worden gebracht.

Is het draadloze toegangspunt ingesteld om de 2,4 GHz SSID niet te gebruiken?

Als er twee types van SSID (2,4 GHz en 5 GHz) zijn, moet de 2,4 GHz SSID gebruikt worden.

Wijzig de instellingen van het draadloos toegangspunt zodat de 2,4 GHz SSID wordt gebruikt.

Bevinden de ScanSnap en het draadloze toegangspunt zich ver van elkaar? En, is er iets dat het signaal kan blokkeren (zoals muren en metalen wanden) of een elektromagnetische bron?

Het signaal tussen het draadloos toegangspunt en de ScanSnap is zwak of er is misschien signaalstoring.

Controleer, op het aanraakscherm van de ScanSnap, de signaalstatus met het pictogram dat boven aan het startscherm wordt weergegeven.

Pictogram

Signaalstatus

Signaalsterkte (Sterk)

Signaalsterkte: Sterk

Signaalsterkte (Gemiddeld)

Signaalsterkte: Gemiddeld

Signaalsterkte (Zwak)

Signaalsterkte: Zwak

Geen signaal

Geen signaal

Zoeken/Niet opgegeven

Zoeken naar een draadloos toegangspunt/Geen draadloos toegangspunt opgegeven

Controleer de signaalstatus door middel van ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

Als de signaalstatus niet goed is, zet de ScanSnap en het draadloos toegangspunt dan op andere plaatsen.

 • Zet de ScanSnap dichter bij het draadloos toegangspunt.

 • Verplaats de ScanSnap en het draadloos toegangspunt uit de buurt van volgende items:

  • Obstakels die het signaal kunnen blokkeren (bijvoorbeeld muren en metalen wanden)
  • Apparaten die signaalstoring kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld microgolfovens en draadloze telefoons) en draadloze apparaten
 • Wijzig de richting van de ScanSnap.

TIP
 • Zelfs wanneer de signaalstatus goed is, kan de communicatie binnen het bereik van een bepaalde frequentie in bepaalde draadloze kanalen zwak worden, omwille van signaalstoring zoals ruis.

  Wanneer u zich op een plaats bevindt waar 5 GHz Wifi beschikbaar is, selecteer dan niet [Automatisch] voor de frequentie om de ScanSnap te verbinden. Selecteer [2,4 GHz] of [5 GHz] afhankelijk van waar u de ScanSnap gebruikt.

  Voor details, raadpleeg De frequentie voor het verbinden van de ScanSnap wijzigen.

  Wijzig de waarde van het draadloze kanaal op het draadloos toegangspunt indien nodig.

  Voor details, raadpleeg de handleiding van uw draadloos toegangspunt.

Ook kan de communicatie in bepaalde draadloze kanalen onstabiel worden als gevolg van signaalstoring zoals ruis.

Wijzig de waarde van het draadloze kanaal op het draadloos toegangspunt.

Is er een DNS-server ingesteld op de ScanSnap?

Als er een statisch IP-adres is ingesteld voor de ScanSnap, stelt u dit in op een DNS-server op de ScanSnap.

Voor details, raadpleeg Een DNS-server gebruiken voor de internetverbinding.

Is er een DNS-server ingesteld op het draadloze toegangspunt?

Als er geen DNS-server is ingesteld op het draadloze toegangspunt, kan er geen verbinding met de ScanSnap Cloud-server tot stand worden gebracht.

De ScanSnap heeft geen functie voor het instellen van een DNS-server. Als er geen DNS-server is ingesteld op het draadloze toegangspunt, kan er dus geen verbinding tot stand worden gebracht met de ScanSnap Cloud-server.

Stel een DNS-server in op het draadloze toegangspunt.

Raadpleeg de handleiding van het draadloze toegangspunt voor meer informatie.

TIP
 • Als u geen DNS-server kunt instellen op het draadloze toegangspunt, gebruikt u de ScanSnap Wireless Setup Tool om het IP-adres van een DNS-server op de ScanSnap in te stellen.

  Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

Gebruikt u een openbare draadloze LAN-dienst?

De functie voor het koppelen van een afbeelding die is gemaakt van een document dat u met de ScanSnap hebt gescand met een clouddienst, gaat ervan uit dat de ScanSnap op kantoor of thuis in een wifi-omgeving wordt gebruikt en geen ondersteuning biedt voor een openbare draadloze LAN-service.

Verbind de ScanSnap met een ander netwerk dan een openbaar draadloos LAN-netwerk.

Is het draadloos toegangspunt ingeschakeld?

Schakel het draadloos toegangspunt in.

Controleer ook dat er geen fouten of storingen zijn op het draadloos toegangspunt.

Voor details over fouten van het draadloos toegangspunt, raadpleeg de handleiding van uw draadloos toegangspunt.

Hebt u een draadloos toegangspunt gewijzigd of toegevoegd?

De ScanSnap is mogelijk niet juist verbonden met het draadloos toegangspunt.

In de volgende procedure reset u de wifi-instellingen van de ScanSnap en configureert u de wifi-instellingen opnieuw.

 1. Gebruik ScanSnap Wireless Setup Tool om de Wifi-instellingen van de ScanSnap te resetten en configureer daarna de Wifi-instellingen opnieuw.

  Voor details over het resetten van de Wifi-instellingen of het configureren van de Wifi-instellingen, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

 2. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 3. Selecteer een profiel zonder koppeling met een clouddienst uit de lijst met profielen.

 4. Selecteer opnieuw een profiel met een vastgestelde koppeling naar een clouddienst en controleer of het probleem zich nog steeds voordoet.

 1. Gebruik ScanSnap Wireless Setup Tool om de Wifi-instellingen van de ScanSnap te resetten en configureer daarna de Wifi-instellingen opnieuw.

  Voor details over het resetten van de Wifi-instellingen of het configureren van de Wifi-instellingen, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

 2. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 3. Selecteer een profiel zonder koppeling met een clouddienst uit de lijst met profielen.

 4. Selecteer opnieuw een profiel met een vastgestelde koppeling naar een clouddienst en controleer of het probleem zich nog steeds voordoet.