De firmware op het aanraakscherm bijwerken

Werk de ScanSnap-firmware bij om nieuwe functies toe te voegen of om functies en prestaties te verbeteren.

Als de ScanSnap is aangesloten op internet, kan de firmware worden bijgewerkt op het aanraakscherm van de ScanSnap.

De laatste informatie over de firmware controleren

Door de laatste informatie over de firmware vooraf te controleren, kunt u beslissen of de firmware al dan niet bijgewerkt moet worden.

Voor de laatste informatie over de firmware, kijk hier.

Voor de laatste informatie over de firmware, kijk hier.

De firmware bijwerken

AANDACHT
 • Om de firmware op het aanraakscherm bij te werken, is het nodig dat de instellingen voor een profiel dat ScanSnap Cloud gebruikt om een gescande afbeelding op te slaan in een clouddienst voltooid zijn.

  Voor details over het wijzigen van de profielinstellingen om ScanSnap Cloud te gebruiken, raadpleeg Een gescande afbeelding opslaan in een clouddienst door middel van ScanSnap Cloud.

  Bekijk hier in welke regio's ScanSnap Cloud gebruikt kan worden.

 • Voer de volgende handelingen niet uit tijdens het bijwerken van de firmware. Anders kunnen de firmwaregegevens beschadigd worden.

  • De ScanSnap uitschakelen

  • De ScanSnap loskoppelen van het internet door het draadloze toegangspunt uit te schakelen of de instellingen te wijzigen

TIP
 • Als u de aan de ScanSnap gekoppelde software gebruikt, installeer dan ook de laatste updates van de software.

  Voor details, raadpleeg De software bijwerken.

 1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm om het scherm [Instellingen] weer te geven.

  Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm om het scherm [Instellingen] weer te geven.

 2. Druk op Onderhoud om het scherm [Onderhoud] weer te geven.

  Druk op Onderhoud om het scherm [Onderhoud] weer te geven.

 3. Druk op [Firmware updaten] om het scherm[Firmware updaten] weer te geven.

  Als de laatste versie wordt weergegeven als [Onbekend] voor [Recentste versie / Actuele versie], raadpleegt u De ScanSnap kan geen verbinding tot stand brengen om de juiste maatregelen te nemen.

 4. Druk op de toets [Updaten].

Het updaten van de firmware begint.

Als de firmware niet kan worden bijgewerkt op het aanraakscherm

Als de firmware niet kan worden bijgewerkt op het aanraakscherm, kunt u de firmware bijwerken op een computer die op de ScanSnap is aangesloten.

Voor details, raadpleeg De firmware bijwerken in ScanSnap Home.