Firmware-update mislukt

Als de firmware-update voor de ScanSnap mislukt, controleert u het volgende:

Als het niet lukt de firmware bij te werken terwijl de ScanSnap via wifi op een computer is aangesloten, sluit u de ScanSnap via een USB-kabel op de computer aan en werkt u vervolgens de firmware bij.

Was het netwerk losgekoppeld tijdens het downloaden van de firmwaregegevens?

Als de verbinding met het netwerk wordt verbroken tijdens het downloaden van de firmwaregegevens, wordt het downloaden van de firmwaregegevens niet voltooid en kan de firmware niet worden bijgewerkt.

Controleer de netwerkomgeving en werk de firmware opnieuw bij volgens de volgende procedure:

 1. Verbind de computer met het netwerk.

 2. Sluit de ADF-papierbaan (afdekking) om de ScanSnap uit te schakelen en open daarna de ADF-papierbaan (afdekking) om het toestel opnieuw in te schakelen.

  TIP
  • Wanneer de opstartmodus van de ScanSnap is ingesteld op [Snel], dan wordt de ScanSnap niet uitgeschakeld, zelfs niet wanneer u de ADF-papierbaan (afdekking) sluit.

   Trek de voedingskabel uit het stopcontact en steek de voedingskabel terug in het stopcontact en open daarna de ADF-papierbaan (afdekking).

 3. De firmware updaten.

  • Wanneer het venster [Verbinding met ScanSnap] op de computer wordt weergeven

   Klik op de knop [Opnieuw proberen].

  • Wanneer het venster [Verbinding met ScanSnap] niet op de computer wordt weergeven

   Update de firmware in de [ScanSnap - firmware-update].

   Voor details, raadpleeg De firmware bijwerken in ScanSnap Home.

 1. Verbind de computer met het netwerk.

 2. Sluit de computer en de ScanSnap aan met een USB-kabel.

  Sluit de USB-kabel aan op een USB 2.0-poort.

 3. Sluit de ADF-papierbaan (afdekking) om de ScanSnap uit te schakelen en open daarna de ADF-papierbaan (afdekking) om het toestel opnieuw in te schakelen.

  Sluit de toevoergeleider om de ScanSnap uit te schakelen en open de toevoergeleider om deze weer in te schakelen.

  Druk in dat geval 3 seconden of langer op de [Stop]-knop om de ScanSnap uit te schakelen en druk vervolgens op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop om de ScanSnap weer in te schakelen.

 4. De firmware updaten.

  • Wanneer het venster [Verbinding met ScanSnap] op de computer wordt weergeven

   Klik op de knop [Opnieuw proberen].

  • Wanneer het venster [Verbinding met ScanSnap] niet op de computer wordt weergeven

   Update de firmware in de [ScanSnap - firmware-update].

   Voor details, raadpleeg De firmware bijwerken in ScanSnap Home.

Wordt "BOOT MODE" weergegeven op het aanraakscherm van de ScanSnap?

Wanneer "BOOT MODE" wordt weergegeven op het aanraakscherm van de ScanSnap, raadpleegt u [BOOT MODE] wordt weergegeven op het aanraakscherm om de juiste maatregelen te nemen.

Zijn de computer en de ScanSnap aangesloten via een USB-kabel?

Om de firmware bij te werken, moeten de ScanSnap en een computer via een USB-kabel worden aangesloten.

Update de firmware opnieuw in de volgende procedure:

 1. Sluit de computer en de ScanSnap aan met een USB-kabel.

  Sluit de USB-kabel aan op een USB 2.0-poort.

 2. Sluit de ADF-papierbaan (afdekking) om de ScanSnap uit te schakelen en open daarna de ADF-papierbaan (afdekking) om het toestel opnieuw in te schakelen.

  Sluit de toevoergeleider om de ScanSnap uit te schakelen en open de toevoergeleider om deze weer in te schakelen.

  Druk in dat geval 3 seconden of langer op de [Stop]-knop om de ScanSnap uit te schakelen en druk vervolgens op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop om de ScanSnap weer in te schakelen.

 3. De firmware updaten.

  • Wanneer het venster [Verbinding met ScanSnap] op de computer wordt weergeven

   Klik op de knop [Opnieuw proberen].

  • Wanneer het venster [Verbinding met ScanSnap] niet op de computer wordt weergeven

   Update de firmware in de [ScanSnap - firmware-update].

   Voor details, raadpleeg De firmware bijwerken in ScanSnap Home.

Wordt een USB 3.0-poort op de computer gebruikt?

Update de firmware opnieuw in de volgende procedure:

 1. Sluit de ScanSnap met een USB-kabel aan op een computer via de USB 2.0-poort op de computer.

 2. Sluit de ADF-papierbaan (afdekking) om de ScanSnap uit te schakelen.

 3. Start de computer opnieuw op.

 4. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

 5. Werk de firmware opnieuw bij.

  Voor details, raadpleeg De firmware bijwerken in ScanSnap Home.