Een map toewijzen voor beheer in ScanSnap Home

Wijs een lokale map of een netwerkmap toe als een map om te beheren in ScanSnap Home.

De bestanden in de map die is toegewezen als een map die moet worden beheerd in ScanSnap Home, worden geïmporteerd naar ScanSnap Home als inhoudgegevensrecords met [Documenten] als documenttype en kunnen worden verplaatst of verwijderd in ScanSnap Home.

TIP
 • Als u een netwerkmap instelt als een map die moet worden beheerd in ScanSnap Home, moet u telkens een verbinding tot stand brengen met de netwerkmap om deze toegankelijk te maken voordat u ScanSnap Home opstart.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer de map [PC] in de mappenlijstweergave.
 3. Selecteer [Wijs een map toe] in het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op de map klikt.
 4. Selecteer een map die u wilt toewijzen in het venster [Map selecteren] en klik op de knop [Map selecteren].

De geselecteerde map is toegewezen als een map om te beheren in ScanSnap Home. De toegewezen map wordt toegevoegd onder de map [PC] in de mappenlijstweergave in het hoofdvenster.

TIP
 • Om de map te verwijderen uit ScanSnap Home, selecteert u [Hef de toewijzing van de map op] in het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op de map klikt, zodat de map niet meer wordt toegewezen. Het opheffen van de toewijzing van de map zal de originele lokale map of netwerkmap niet verwijderen.

  Wanneer u de map die is opgegeven voor [Opslaan naar] in het profiel uitschakelt, wordt de instelling voor [Type] in het profiel gewijzigd in [Pc (Scannen naar bestand)] en worden de inhoudgegevensrecords niet beheerd in ScanSnap Home.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer de map [Mac] in de mappenlijstweergave.
 3. Selecteer [Wijs een map toe] in het menu dat verschijnt wanneer u op de map klikt terwijl u de [control]-toets op het toetsenbord ingedrukt houdt.
 4. Selecteer een toe te wijzen map in het venster voor het selecteren van een map en klik op de knop [Selecteren].

De geselecteerde map is toegewezen als een map om te beheren in ScanSnap Home. De toegewezen map wordt toegevoegd onder de map [Mac] in de mappenlijstweergave in het hoofdvenster.

TIP
 • Om de map uit ScanSnap Home te verwijderen, selecteert u [Hef de toewijzing van de map op] in het menu dat verschijnt wanneer u op de map klikt terwijl u de [control]-toets op het toetsenbord ingedrukt houdt, zodat de map niet meer wordt toegewezen. Het opheffen van de toewijzing van de map zal de originele lokale map of netwerkmap niet verwijderen.

  Wanneer u de map die is opgegeven voor [Opslaan naar] in het profiel uitschakelt, wordt de instelling voor [Type] in het profiel gewijzigd in [Mac (scannen naar bestand)] en worden de inhoudgegevensrecords niet beheerd in ScanSnap Home.