Onderdeelnummers van (drager)folie

Gebruik een optionele dragerfolie of fotodragerfolie als u documenten wilt scannen die gemakkelijk beschadigd kunnen raken. Documenten groter dan A4 (zoals A3, B4 en Double letter-grootte) kunnen worden gescand met de dragerfolie. Wanneer u documenten scant die gemakkelijk beschadigd kunnen raken, gebruikt u een optionele dragerfolie, fotodragerfolie of boekjesdragerfolie. Documenten groter dan A4 (zoals A3, B4 en Double letter-grootte) kunnen worden gescand met de dragerfolie.

Controleer het onderdeelnummer van elk vel voordat u het koopt.

TIP
  • Wanneer de invoermodus is ingesteld als [Handmatige scan] in het startscherm op het aanraakscherm, kunnen documenten groter dan A4 direct worden gescand zonder de dragerfolie.

    Vouw een document groter dan A4 in twee├źn en scan het. De gescande afbeeldingen van de linker- en rechterpagina van het document worden automatisch samengevoegd.

    Voor details, raadpleeg Documenten scannen die groter zijn dan A4- of Letter-formaat.

Dragerfolies

Onderdeelnummer: PA03360-0013

Aantal: 5 bladen

Dragerfolies
Fotodragerfolie

Onderdeelnummer: PA03770-0015

Aantal: 3 bladen

Fotodragerfolie
Boekjesdragerfolie

Onderdeelnummer: PA03795-0018

Aantal: 1 blad

Boekjesdragerfolie

De (drager)folie moet ongeveer na elke 500 scans vervangen worden.

De (drager)folie moet na het maximum aantal scans als volgt worden vervangen.

  • Dragerfolie/fotodragerfolie: 500 scans

  • Boekjesdragerfolie: 2.500 scans

Vervang ze echter wanneer u beschadiging of vervuiling opmerkt.

Voor details over het kopen van de (drager)folie, raadpleeg "Leveranciers van verbruiksartikelen/optionele onderdelen" in Klantenondersteuning.