Documenten scannen zoals foto's en knipsels (met de (drager)folie)

Door de optionele dragerfolie of fotodragerfolie te gebruiken, kunt u documenten scannen die gemakkelijk beschadigd kunnen worden, zoals foto's of documenten in een niet-standaard formaat, die moeilijk direct te laden zijn, zoals knipsels.

Merk op dat er met de ScanSnap meerdere dragerfolies of fotodragerfolies in een keer geladen en gescand kunnen worden.

De procedure om een scan uit te voeren met de fotodragerfolie wordt hieronder als voorbeeld beschreven.

 1. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De toevoerbaan openen
  De toevoerbaan openen
  Inschakelen
 2. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar. Trek het verlengstuk uit.
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken en de stapelaar openen
  Het verlengstuk uittrekken
 3. De instellingen voor een profiel configureren.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Profielen bewerken om het Venster [Profielen bewerken] weer te geven.
  3. Selecteer een profiel waarvoor u de instellingen uit de lijst met profielen wilt aanpassen.
   TIP
   • Klik bij het aanmaken van een nieuw profiel op Voeg profielen toe.

    In de lijst met sjablonen in de Venster [Nieuw profiel toevoegen] die wordt weergegeven wanneer u klikt op Voeg profielen toe, selecteert u een sjabloonprofiel en past u de instellingen aan.

  4. Klik op de [Optie]-knop voor [Toevoer] om de Venster [Toevoeroptie] weer te geven.
  5. Klik op de [Draagblad]-knop om het venster [Instellingen dragerfolie] weer te geven.
  6. Selecteer [twee afzonderlijke afbeeldingen (voor en achter)] in [Opslaan als] en klik op de [OK]-knop.
  7. Klik op de [OK]-knop om het venster [Toevoeroptie] te sluiten.
  8. Klik op de [Opslaan]-knop om het venster [Profielen bewerken] te sluiten.
  9. Op het aanraakscherm van de ScanSnap, selecteert u het profiel dat u hebt geconfigureerd in de lijst met profielen op het startscherm.
 4. Laad een document in de ScanSnap.
  1. Plaats een document in de fotodragerfolie.

   Open de fotodragerfolie en plaats het midden van de bovenkant van het document tegen het midden bovenaan de fotodragerfolie.

   Het document in de fotodragerfolie plaatsen
  2. Laad de fotodragerfolie met het einde met het zwart en wit patroon als de voorste rand in de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap.

   Lijn de zijgeleiders uit met beide einden van de fotodragerfolie.

   Het document laden in de ScanSnap
 5. Druk op de [Scan]-knop op het startscherm op het aanraakscherm om het document te scannen.

De afbeelding die is gemaakt van het document dat u hebt gescand, wordt opgeslagen in de map die is opgegeven voor [Opslaan naar] in het profiel.

TIP
 • Plaats in de volgende gevallen een blanco (wit) blad papier onder het document tijdens het scannen:

  • De gescande afbeelding wordt niet opgeslagen met dezelfde lengte en breedte als deze van het document

  • Er verschijnen schaduwen rond de randen van de gescande afbeelding

  • Er verschijnen zwarte lijnen rond de randen van een uniek gevormd snijdocument als u het document in de fotodragerfolie plaatst

   Een blanco (wit) blad papier onder het document plaatsen
 • Wanneer het formaat van een gescande afbeelding dat opgeslagen moet worden kleiner wordt dan het formaat van het originele document of de afbeelding lijkt te ontbreken, selecteert u [Formaat dragerfolie] in [Papierformaat] en scant u daarna het document.

 • Wanneer [Detecteert automatisch het documenttype als "Documenten", "Visitekaartjes", "Kwitanties" of "Foto's" en scant het document met de geschikte scaninstellingen] is geselecteerd voor [Detectie documenttype] in de instellingen voor een profiel, kan het detecteren van een documenttype mislukken als het formaat van een afbeelding die moet worden opgeslagen kleiner is dan het formaat van het document.

  Als het type document dat u hebt gescand afwijkt van het documenttype van de inhoudgegevensrecord die in het hoofdvenster van ScanSnap Home wordt weergegeven, wijzigt u het documenttype van de inhoudgegevensrecord.

 • U kunt een melding op uw computer ontvangen over het documenttype voor de inhoudgegevensrecords en de opslaglocatie voor de gescande afbeeldingen, nadat het scannen van documenten is voltooid.

  Voor details, raadpleeg Acties van ScanSnap Home opgeven.

  Wanneer u een koppeling tot stand brengt met een clouddienst met ScanSnap Cloud, raadpleegt u Acties specificeren bij gebruik van ScanSnap Cloud.

  Voor details, raadpleeg Acties van ScanSnap Home opgeven.