Een gescande afbeelding direct vanaf de ScanSnap via e-mail verzenden

Door ScanSnap Cloud te gebruiken, stuurt u een afbeelding die is gemaakt van het document dat u hebt gescand naar het e-mailadres dat u van tevoren in een profiel hebt geregistreerd.

U kunt een gescande afbeelding via e-mail rechtstreeks vanaf de ScanSnap verzenden zonder een computer te gebruiken.

Overzicht van de afbeelding

Om ScanSnap Cloud te gebruiken, moet u een ScanSnap-account registreren en het account gebruiken om een licentie voor ScanSnap Home te activeren.

Maak een ScanSnap-account aan op de pagina voor registratie van een ScanSnap-account.

Bekijk hier in welke regio's ScanSnap Cloud gebruikt kan worden.

TIP

Een e-mailadres dat is opgegeven voor de bestemming moet worden ingesteld voor het ontvangen van e-mails van het domein "@mail.cloud.scansnap.com".

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u basisdocumenten kunt scannen en de gescande afbeeldingen via een e-mail kunt verzenden vanaf de ScanSnap.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

 1. Bereid documenten voor om te scannen met de ScanSnap.
 2. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 3. Verbind ScanSnap met een draadloos toegangspunt.

  Ga verder naar de volgende stap wanneer ScanSnap is verbonden met een draadloos toegangspunt.

  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wifi-instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Controleer dat de [Wi-Fi verbindingsmodus] is ingesteld op [Verbinding toegangspunt].
  4. Druk op [Verbinding toegangspunt].
  5. Druk op [Verbindingsinstellingen toegangspunt] en verbind de ScanSnap met een draadloos toegangspunt door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
  6. Druk na het maken van verbinding met het draadloos toegangspunt op Start om het startscherm weer te geven.
 4. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Het venster [Nieuw profiel toevoegen] (bij gebruik van ScanSnap Cloud) weer te geven.
  3. Selecteer [Direct e-mailen] in de lijst met sjablonen.

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

  4. Klik op de knop [E-mailinstelling] voor [Clouddienst].

   In het venster [Instellingen voor verzenden] stelt u een e-mailadres voor een e-mailbestemming en een onderwerp van een e-mail in.

   TIP
   • Er kunnen tot 30 e-mailadressen worden ingesteld voor [tot].

    Wanneer het e-mailadres fout is, wordt Waarschuwing weergegeven aan het begin van het e-mailadres. Voer het juiste e-mailadres in.

   • Er kunnen tot 255 tekens worden ingesteld voor [Onderwerp].

   Door op de knop [Opslaan] te klikken, worden de instellingen voor het verzenden van een e-mail opgeslagen en wordt er teruggekeerd naar het venster [Nieuw profiel toevoegen].

   In het venster dat verschijnt, stelt u een e-mailadres in voor een e-mailbestemming en een onderwerp voor een e-mail.

   TIP
   • Er kunnen tot 30 e-mailadressen worden ingesteld voor [tot].

    Wanneer het e-mailadres fout is, wordt Waarschuwing weergegeven aan het begin van het e-mailadres. Voer het juiste e-mailadres in.

   • Er kunnen tot 255 tekens worden ingesteld voor [Onderwerp].

   Door op de knop [Opslaan] te klikken, worden de instellingen voor het verzenden van een e-mail opgeslagen en wordt er teruggekeerd naar het venster [Nieuw profiel toevoegen].

    

  5. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 5. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 4 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 6. Een document scannen met de ScanSnap.
  1. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  2. Laad een document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan).

   Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij Markering die het maximumaantal te laden documenten aangeeft de zijgeleiders gaan tijdens het laden.

   Het document laden

  3. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   De zijgeleiders aanpassen

  4. Druk op de [Scan]-knop.
   Lees het bevestigingsbericht en druk op de [Ja]-knop.

De afbeelding die is gemaakt van het document dat u hebt gescand, wordt via e-mail verzonden.