Nie mam pewności jak sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli nie wiesz jak sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi, sprawdź poniższe możliwości: Jeśli nie wiesz jak sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi, zapoznaj się Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Sprawdź siłę sygnału na panelu dotykowym skanera ScanSnap

Na panelu dotykowym skanera ScanSnap sprawdź ikonę wyświetlaną w górnej części ekranu głównego.

Ikona

Status sygnału

Siła sygnału (Dobra)

Siła sygnału: Dobra

Siła sygnału (Średnia)

Siła sygnału: Średnia

Siła sygnału (Słaba)

Siła sygnału: Słaba

Brak sygnału

Brak sygnału

Wyszukiwanie / Nie określono

Wyszukiwanie bezprzewodowego punktu dostępu / Nie określono bezprzewodowego punktu dostępu