Aplikacja ScanSnap Home nie uruchamia się lub nie można jej używać

Jeśli aplikacja ScanSnap Home nie uruchamia się lub nie można jej używać, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy w komputerze nic się nie wyświetla mimo że uruchomiono ScanSnap Home, czy wyświetla się komunikat informujący, że aplikacja ScanSnap Home przestała działać?

Zakończ pracę innych aplikacji, a następnie zrestartuj ScanSnap Home.

Jeśli problem nie ustąpi, odinstaluj aplikację ScanSnap Home, po czym zainstaluj jej najnowszą wersję.

Pobierz aplikację ScanSnap Home z tutaj, a następnie zainstaluj ją.

Czy wyświetla się komunikat informujący, że pliki wymagane do uruchomienia programu nie istnieją?

Może brakować plików wymaganych do uruchomienia aplikacji ScanSnap Home.

Odinstaluj aplikację ScanSnap Home, po czym zainstaluj jej najnowszą wersję.

Pobierz aplikację ScanSnap Home z tutaj, a następnie zainstaluj ją.

Czy wyświetla się komunikat, że wystąpił nieoczekiwany błąd?

Najnowsze aktualizacje mogły nie zostać prawidłowo zastosowane w ScanSnap Home.

Odinstaluj aplikację ScanSnap Home, po czym zainstaluj jej najnowszą wersję.

Pobierz aplikację ScanSnap Home z tutaj, a następnie zainstaluj ją.

Czy wyświetla się komunikat informujący o niewystarczającej ilości pamięci?

Brakuje pamięci do obsługi aplikacji ScanSnap Home.

Zakończ zbędne aplikacje i uruchom ponownie ScanSnap Home.

Czy wyświetlane okno aplikacji ScanSnap Home jest wyłączone?

Jeśli folder sieciowy umiejscowiony głęboko w hierarchii folderów jest używany jako folder aplikacji ScanSnap Home lub folder wyznaczony jako folder do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home, rozwinięcie hierarchii folderów może zająć dużo czasu. Odczekaj chwilę i ponownie uruchom ScanSnap Home.

Czy na komputerze zainstalowano ScanSnap Organizer lub CardMinder?

Jeśli na komputerze zainstalowano ScanSnap Organizer lub CardMinder, nie będzie można uruchomić skanera ScanSnap.

Aby używać aplikacji ScanSnap Home, odinstaluj ScanSnap Organizer, CardMinder lub obydwie aplikacje (jeśli obydwie są zainstalowane).

Jeśli problem nie ustąpi, zapoznaj się z Zapytania dotyczące problemów z aplikacją ScanSnap Home i skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt.