Skanowanie zaczyna się z opóźnieniem / Skanowanie zatrzymało się / Prędkość przekazywania skanowanych obrazów jest niska

Kiedy skaner ScanSnap potrzebuje dużo czasu do rozpoczęcia skanowania, zatrzymuje się podczas skanowania lub prędkość przekazywania skanowanych obrazów jest niska, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy skaner ScanSnap, urządzenie przenośne lub komputer jest daleko od bezprzewodowego punktu dostępu? Ponadto, czy coś może blokować sygnał (na przykład, ściany lub metalowe płyty) lub źródło fal elektromagnetycznych?

Sygnał pomiędzy bezprzewodowym punktem dostępu i skanerem ScanSnap, urządzeniem przenośnym lub komputerem jest słaby lub mogą występować jego zakłócenia.

Przestaw skaner ScanSnap, urządzenie przenośne lub komputer i bezprzewodowy punkt dostępu w inne miejsce.

 • Przenieś skaner ScanSnap, urządzenie przenośne lub komputer bliżej bezprzewodowego punktu dostępu.

 • Odsuń skaner ScanSnap, urządzenie przenośne lub komputer i bezprzewodowy punkt dostępu w miejsce oddalone od następujących elementów:

  • Przeszkody, które mogą blokować sygnał (np. ściany i metalowe płyty)

  • Urządzenia, które mogą powodować zakłócenia sygnału (np. kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe) i urządzenia bezprzewodowe

 • Skieruj skaner ScanSnap, urządzenie przenośne lub komputer w inną stronę.

WSKAZÓWKA
 • Mimo że status sygnału jest doskonały, komunikacja w zakresie pewnych częstotliwości lub na niektórych kanałach może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

  W regionie, gdzie dostępna jest sieć Wi-Fi 5 GHz nie wybieraj opcji [Automatycznie] dla częstotliwości, aby podłączyć ScanSnap. Wybierz [2,4 GHz] lub [5 GHz] w zależności od tego, gdzie używasz skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Zmiana częstotliwości połączenia skanera ScanSnap.

  W razie potrzeby zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

  Aby znaleźć szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego punktu dostępu.

Ponadto, komunikacja na niektórych kanałach bezprzewodowych może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

Zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

Czy połączenie korzysta z wielu bezprzewodowych punktów dostępu?

Użyj bezprzewodowego punktu dostępu, który nie opiera się na innych bezprzewodowych punktach dostępu.

Czy bezprzewodowy punkt dostępu wykorzystuje typ połączenia inny niż 802.11ac lub 802.11n?

Zmień typ połączenia bezprzewodowego punktu dostępu na 802.11ac lub 802.11n.

Aby poznać szczegóły dotyczące modyfikacji ustawienia, zapoznaj się z instrukcjami obsługi bezprzewodowego punktu dostępu.

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu nie obsługuje 802.11ac lub 802.11n, użyj bezprzewodowego punktu dostępu, który obsługuje 802.11ac lub 802.11n.

Czy bezprzewodowy punkt dostępu wykorzystuje typ połączenia inny niż 802.11n?

Zmień typ połączenia bezprzewodowego punktu dostępu na 802.11n.®

Aby poznać szczegóły dotyczące modyfikacji ustawienia, zapoznaj się z instrukcjami obsługi bezprzewodowego punktu dostępu.

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu nie obsługuje 802.11n, użyj bezprzewodowego punktu dostępu, który obsługuje 802.11n.

Czy skanujesz dużą ilość dokumentów lub, czy skonfigurowałeś ustawienia skanowania, które powodują zwiększenie rozmiaru danych skanowanych obrazów?

Skanowanie może zostać wstrzymane, gdy skanujesz dużą ilość dokumentów lub skanujesz z ustawieniami, które powodują zwiększenie rozmiaru danych (np. zwiększając poziom jakości obrazu i zmniejszając stopień kompresji).

Po przekazaniu obrazów proces skanowania wznowi się. Zaczekaj chwilę.

Możesz również podjąć następujące działania:

 • Podziel dokumenty na klika partii, po czym wykonaj klika skanowań.

 • Zmień ustawienia skanowania, aby ograniczyć rozmiar danych dla skanowanych obrazów, po czym wykonaj ponowne skanowanie.

  Przykład: Obniżając poziom jakości obrazu. Zwiększając stopień kompresji.

Ustawienia skanowania można zmienić w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  • Zmień [Jakość obrazu] w zakładce [Skanuj].

  • Zmień [Stopień kompresji] w zakładce [Rozmiar pliku].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  • Zmień [Jakość obrazu] w zakładce [Skanuj].

  • Zmień [Stopień kompresji] w zakładce [Rozmiar pliku].

 

WSKAZÓWKA
 • Gdy używasz połączenia Wi-Fi, komunikacja może być niestabilna (np. zakłócenia sygnału, takie jak szumy, mogą rozłączyć skaner z komputerem lub prędkość przesyłania skanowanych obrazów może ulec spowolnieniu), w zależności od miejsca używania skanera ScanSnap.

  Jeśli jesteś w środowisku, gdzie można użyć kabla USB, połącz skaner z komputerem za pomocą kabla USB.