"Określone miejsce docelowe (folder zapisu obrazu) jest nieprawidłowe." Wyświetli się komunikat

Jeśli wyświetli się komunikat "Określone miejsce docelowe (folder zapisu obrazu) jest nieprawidłowe.", sprawdź możliwe przyczyny:

Czy folder określony dla miejsca docelowego zapisu zeskanowanych obrazów został usunięty lub przeniesiony?

Jeśli folder określony dla miejsca docelowego zapisu zeskanowanych obrazów w Eksploratorze plików lub aplikacji Finder został usunięty lub przeniesiony, ten komunikat wyświetli się, ponieważ obrazy nie mogą zostać zapisane.

Uruchom Eksplorator plików lub aplikację Finder, aby sprawdzić, czy folder określony dla miejsca docelowego zapisu istnieje.

Ścieżkę folderu, w którym mają być zapisywane zeskanowane obrazy można sprawdzić i zmienić, stosując następującą procedurę: W razie potrzeby zmień ścieżkę na odpowiadającą prawidłowemu folderowi.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Sprawdź ścieżkę folderu w [Zapisz do] i, jeśli to konieczne, zmień ją na odpowiadającą prawidłowemu folderowi.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Sprawdź ścieżkę folderu w [Zapisz do] i, jeśli to konieczne, zmień ją na odpowiadającą prawidłowemu folderowi.

 

Czy masz uprawnienie dostępu do folderu określonego dla miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów? (Mac OS)

Uprawnienie dostępu do folderu określonego dla miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów może nie być ustawione.

Upewnij się, że skonfigurowano uprawnienia dostępu dla żądanego folderu, w następujący sposób:

 1. Wybierz [Ustawienia systemu] w menu Apple (Znaczek Apple), aby wyświetlić okno ustawień systemu.

 2. Wybierz [Prywatność i zabezpieczenia] z paska bocznego w oknie ustawień systemu, aby wyświetlić okno [Prywatność i zabezpieczenia].

 3. Wybierz [Pliki i foldery] z listy [Prywatność], aby wyświetlić okno [Pliki i foldery].

 4. Sprawdź, czy na liście aplikacji zostało zaznaczone pole wyboru folderu w "ScanSnap Home.app".

  Jeśli pole wyboru nie zostało zaznaczone, zaznacz je, aby umożliwić dostęp do folderu przez aplikację ScanSnap Home.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli wyświetli się komunikat ""ScanSnap Home.app" nie będzie miała dostępu do plików w Twoim folderze "XXXX" dopóki z niego nie wyjdziesz.", kliknij przycisk [Zakończ teraz], aby wyjść z aplikacji ScanSnap Home.

   Zauważ, iż jeśli klikniesz przycisk [Później], zakończ działanie aplikacji ScanSnap Home ręcznie, aby ScanSnap Home mogła uzyskać dostęp do folderu.

 5. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno ustawień systemowych.