Nie można wykonać skanowania, ponieważ na przycisku [Scan] widnieje pomarańczowy wykrzyknik

Jeśli na przycisku [Scan] na panelu dotykowym skanera ScanSnap lub w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home wyświetla się pomarańczowy wykrzyknik, sprawdź możliwe przyczyny. Jeśli na przycisku [Scan] w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home wyświetla się pomarańczowy wykrzyknik, sprawdź możliwe przyczyny.

Po kliknięciu Ostrzeżenie, który pojawia się na przycisku [Scan], wyświetla się komunikat błędu. Sprawdź komunikat i podejmij odpowiednie działanie, aby rozwiązać problem.

Kiedy wyświetla się komunikat "Urządzenie nie odpowiada."

Rozwiązania możesz znaleźć w "Urządzenie nie odpowiada." Wyświetli się komunikat.

Kiedy wyświetli się komunikat "Skaner ScanSnap nie może połączyć się z serwerem ScanSnap Cloud przez sieć."

Podejmij poniższe środki i sprawdź, czy problem nadal występuje.

 • Aktualizowanie oprogramowania układowego skanera ScanSnap

  Zapoznaj się z poniższymi informacjami i zaktualizuj oprogramowanie układowe skanera ScanSnap.

 • Ustaw serwer proxy dla skanera ScanSnap

  Jeśli łączysz się z Internetem za pomocą serwera proxy, ustaw serwer proxy dla skanera ScanSnap. Szczegóły można znaleźć w Używanie serwera proxy do łączenia z Internetem.

 • Sprawdź, czy skaner ScanSnap jest połączony z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Jeśli skaner ScanSnap nie jest prawidłowo połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, zapoznaj się z Nie można połączyć skanera ScanSnap i komputera przy pomocy Wi-Fi i podejmij odpowiednie działania.

 • Zmień ustawienia Wi-Fi, aby uzyskać adres IP w sposób automatyczny

  Jeśli statyczny adres IP zostanie ustawiony dla skanera ScanSnap, zmień ustawienia w celu automatycznego uzyskiwania adresu IP przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 • Ustaw serwer DNS dla skanera ScanSnap lub zmień ustawienia Wi-Fi, aby uzyskać adres IP w sposób automatyczny

  Jeśli statyczny adres IP zostanie ustawiony dla skanera ScanSnap, zamiast tego ustaw serwer DNS. Albo zmień ustawienia Wi-Fi, aby uzyskać adres IP w sposób automatyczny

  Aby poznać szczegóły, zapoznaj się z:

 • Zmień ustawienia bezprzewodowego punktu dostępu tak, aby można było używać SSID 2,4 GHz

  Jeśli występują dwa typy SSID (2,4 GHz i 5 GHz), należy użyć SSID 2,4 GHz.

  Zmień ustawienia bezprzewodowego punktu dostępu tak, aby można było używać SSID 2,4 GHz.

Kiedy wyświetli się komunikat "Nie można uzyskać dostępu do serwera ScanSnap Cloud."

Kiedy na panelu dotykowym skanera ScanSnap wyświetli się komunikat, zapoznaj się z Komunikat "Nie można uzyskać dostępu do serwera ScanSnap Cloud." Komunikat wyświetla się na panelu dotykowym, aby podjąć odpowiednie działania.

Jeśli komunikat wyświetli się, gdy używasz skanera do wykonania skanowania w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home, podejmij poniższe działania i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Podejmij poniższe środki i sprawdź, czy problem nadal występuje.

 • Aktualizowanie oprogramowania układowego skanera ScanSnap

  Zapoznaj się z poniższymi informacjami i zaktualizuj oprogramowanie układowe skanera ScanSnap.

 • Sprawdź, czy skaner ScanSnap jest połączony z bezprzewodowym punktem dostępu.

  Jeśli skaner ScanSnap nie jest prawidłowo połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, zapoznaj się z Nie można połączyć skanera ScanSnap i komputera przy pomocy Wi-Fi i podejmij odpowiednie działania.

 • Sprawdź, czy zalogowałeś się za pomocą konta ScanSnap.

  Aby używać ScanSnap Cloud, musisz się zalogować do ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Aktywacja licencji dla aplikacji ScanSnap Home.

 • Wyłącz skaner ScanSnap

  Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), aby wyłączyć skaner ScanSnap, a następnie otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby ponownie włączyć skaner i sprawdź, czy problem nadal występuje.

  Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), aby wyłączyć skaner ScanSnap i przytrzymaj podajnik papieru (pokrywa) z prawej strony, po czym otwórz go, aby ponownie włączyć zasilanie, a następnie sprawdź, czy problem nadal występuje.

  Zamknij prowadnicę podajnika, aby wyłączyć skaner ScanSnap, a następnie otwórz ją, aby ponownie włączyć skaner i sprawdź, czy problem nadal występuje.

 • Podłącz skaner ScanSnap do serwera ScanSnap Cloud, używając aplikacji ScanSnap Cloud, zainstalowanej w urządzeniu przenośnym

  Użyj aplikacji ScanSnap Cloud, aby zarejestrować skaner ScanSnap w ScanSnap Cloud.

  Szczegóły dotyczące sposobu konfiguracji i obsługi oprogramowania ScanSnap Cloud znajdziesz w Pomocy ScanSnap Cloud.

Kiedy wyświetla się komunikat "Nie można uzyskać dostępu do serwera ScanSnap Cloud. Konto ScanSnap wymaga adresu e-mail i hasła."

Wprowadź adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap.

Adres e-mail i hasło uwzględniają wielkość liter. Należy je wprowadzić poprawnie.

Jeśli problem nadal występuje, mimo że wprowadzono poprawny adres e-mail i hasło, zapoznaj się z Skaner ScanSnap nie jest połączony z siecią (podczas używania ScanSnap Cloud), aby podjąć odpowiednie działania.

Kiedy wyświetla się komunikat inny niż powyższe komunikaty

Zapoznaj się z komunikatem, aby rozwiązać problem.