Nie można wybrać profilu [Scan to Cloud] z listy szablonów w oknie [Dodaj nowy profil]

W oknie [Dodaj nowy profil] aplikacji ScanSnap Home, jeśli na liście szablonów opcja [Scan to Cloud] jest wyłączona i nie można jej wybrać, sprawdź możliwe przyczyny.

Czy profil [Scan to Cloud] wyświetla się na liście profili w oknie skanowania?

Można utworzyć tylko jeden profil na jedno konto ScanSnap przy pomocy profilu [Scan to Cloud].

Jeśli do listy profili w oknie skanowania dodano już profil [Scan to Cloud], profil [Scan to Cloud] na liście szablonów zostanie wyłączony.

Profil [Scan to Cloud] wyświetla się po kliknięciu Chmura w oknie skanowania.

WSKAZÓWKA
  • Możesz sprawdzić profil na liście profili w oknie [Edytuj profile], które wyświetli się po kliknięciu Edytuj profile w oknie skanowania.

Aby używać [Scan to Cloud], zapoznaj się z Zapisywanie zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud.