Skaner ScanSnap wyłącza się automatycznie

Jeśli skaner ScanSnap wyłącza się automatycznie, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy włączono skaner ScanSnap z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa)?

Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest zamknięty, jeśli skaner ScanSnap pozostanie włączony ale nie będzie używany przez minutę, wyłączy się samoczynnie.

Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby włączyć zasilanie.

Czy podajnik papieru ADF (pokrywa) był otwarty, co sprawiło, że skaner ScanSnap pozostał włączony mimo że nie był używany przez pewien czas?

Jeśli skaner ScanSnap jest zgodny z przepisem dotyczącym oszczędności energii "ErP Lot6", wyłączy się on samoczynnie, gdy będzie nieużywany z włączonym zasilaniem przez określony czas (domyślnie [Po 4 godzinach]) po włączeniu poprzez otwarcie podajnika papieru ADF (pokrywa).

Kiedy skaner ScanSnap zasilany akumulatorem będzie włączony i nieużywany przez określony czas (domyślnie "5 minut"), samoczynnie się wyłączy.

Możesz zmienić czas samoczynnego wyłączenia skanera ScanSnap lub zmienić ustawienie, aby nie wyłączał się automatycznie.

Szczegóły można znaleźć w Zasilanie skanera ScanSnap.