Wyświetla się komunikat [Wykryto zachodzące na siebie dokumenty.]

Jeśli podczas skanowania skanerem ScanSnap wyświetla się komunikat [Wykryto zachodzące na siebie dokumenty.] sprawdź miniatury wyświetlane w oknie.

UWAGA
 • Dokumenty nakładające się na siebie nie zostaną wykryte w następujących sytuacjach:

  • Podczas skanowania arkusza nośnego lub dokumentu o długiej stronie

  • Kiedy nakładająca się część jest w obrębie 30 mm od górnej krawędzi dokumentu lub gdy dokumenty nie zostały załadowane jeden na drugim na rolce pobierającej (środek).

 • Opcja podawania wielu stron może zostać wykryta w przypadku kopert lub dokumentów z załączonymi karteczkami samoprzylepnymi/zdjęciami/znaczkami, ponieważ takie dokumenty już zawierają miejsca, które się na siebie nakładają.

Sprawdź, czy miniatury ostatnio zeskanowanych dokumentów są takie same jak oryginalne dokumenty.

 • Jeśli miniatury są takie same jak oryginalne dokumenty

  Zaznacz pole wyboru [Zachowaj dane obrazu w przypadku wykrycia zachodzących na siebie dokumentów] i kliknij przycisk [Kontynuuj skanowanie] lub po prostu naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  Skanowanie dokumentów zostanie wznowione, a po jego zakończeniu zeskanowany obraz zostanie zapisany.

 • Jeśli miniatury nie są takie same jak oryginalne dokumenty

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz górną część podajnika ADF, wyjmij dokumenty (1) i ponownie dopasuj do siebie krawędzie arkuszy.

   Wyjmij dokumenty z podajnika papieru ADF
  2. Wyjmij dokumenty (2) z zasobnika (zazwyczaj dwa lub więcej arkuszy), które chcesz ponownie zeskanować i załaduj je do podajnika papieru ADF, nie zmieniając kierunku.

   Załaduj podajnik papieru ADF (pokrywa)
  3. Umieść dokumenty (1), które usunąłeś w kroku 1, na górze pozostałych dokumentów (2).

   Załaduj podajnik papieru ADF (pokrywa)
  4. Zaznacz pole wyboru [Zachowaj dane obrazu w przypadku wykrycia zachodzących na siebie dokumentów] i kliknij przycisk [Kontynuuj skanowanie] lub po prostu naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  Skanowanie dokumentów zostanie wznowione, a po jego zakończeniu zeskanowany obraz zostanie zapisany.