Obraz jest szerszy niż skanowany dokument

Podczas skanowania za pomocą skanera ScanSnap, jeśli obraz jest szerszy od skanowanego dokumentu, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy w ustawieniach skanowania ustawiono [Automatyczne wykrywanie] dla [Rozmiar dokumentu]?

Wybierając [Automatyczne wykrywanie] dla [Rozmiar dokumentu] w ustawieniach skanowania, obraz zostanie utworzony w tym samym rozmiarze co dokument, dzięki wykrywaniu krawędzi dokumentu.

Dlatego nieprawidłowe wykrycie krawędzi dokumentu może skutkować wygenerowaniem obrazu o maksymalnej szerokości skanera ScanSnap.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przytnij zapisany obraz do żądanego rozmiaru.

  Szczegóły można znaleźć w Przycinanie strony.

 • W ustawieniach skanowania dla [Rozmiar dokumentu] podaj ten sam rozmiar (standardowy lub dostosowany) co rozmiar oryginalnego dokumentu w następujący sposób, po czym spróbuj wykonać ponowne skanowanie.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Opcje] w [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

   Kliknij przycisk [Opcje] w [ADF] lub [Podajnik ręczny] w polu [Ustawienie trybu podawania], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  5. Wybierz ten sam rozmiar, co rozmiar dokumentu dla [Rozmiar dokumentu].

   Jeśli nie możesz znaleźć tego samego rozmiaru, jaki ma dokument w [Rozmiar dokumentu], kliknij przycisk [Dostosuj], aby określić dowolny rozmiar.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Opcje] w [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

   Kliknij przycisk [Opcje] w [ADF] lub [Podajnik ręczny] w polu [Ustawienie trybu podawania], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  5. Wybierz ten sam rozmiar, co rozmiar dokumentu dla [Rozmiar dokumentu].

   Jeśli nie możesz znaleźć tego samego rozmiaru, jaki ma dokument w [Rozmiar dokumentu], kliknij przycisk [Dostosuj], aby określić dowolny rozmiar.

   

UWAGA
 • Kiedy w ustawieniach skanowania zostanie wybrany rozmiar dokumentu inny niż [Automatyczne wykrywanie] dla [Rozmiar dokumentu], umieść dokument z lewej strony sekcji podawania skanera ScanSnap.

UWAGA
 • Jeśli w ustawieniach skanowania wybierzesz rozmiar dokumentu inny niż podany poniżej dla [Rozmiar dokumentu], wyrównaj środek dokumentu ze znacznikiem centrującym skanera ScanSnap.

  • Wykrywanie automatyczne (maksimum)

  • Wykrywanie automatyczne (A4/Letter w poziomie)

Czy rolki lub szyba wewnątrz skanera ScanSnap są brudne?

Wyczyść wewnętrzną część skanera ScanSnap.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Codzienna pielęgnacja i z Regularna pielęgnacja.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Czyszczenie skanera ScanSnap.

Czy użyto podkładki?

Jeśli skanujesz dokument bez podkładki, krawędzie dokumentu mogą nie zostać prawidłowo wykryte, a utworzony zeskanowany obraz może się różnić od dokumentu.

Użyj podkładki.