Na obrazie pojawiają się pionowe smugi

Kiedy wykonujesz skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli pojawią pionowe smugi, których nie ma na oryginalnym dokumencie, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy rolki lub szyba wewnątrz skanera ScanSnap są brudne?

Wyczyść wewnętrzną część skanera ScanSnap.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Codzienna pielęgnacja i z Regularna pielęgnacja.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Czyszczenie skanera ScanSnap.

Czy szyba wewnątrz skanera ScanSnap jest brudna?

Wyczyść szybę skanera ScanSnap.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Codzienna pielęgnacja.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Czyszczenie skanera ScanSnap.

Czy wewnątrz skanera ScanSnap nie ma żadnych obcych ciał?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wyjmij dokument z prowadnicy podajnika.

 2. Otwórz górną pokrywę i prowadnicę wyjściową.

  Otwieranie górnej pokrywy
  Otwieranie górnej pokrywy
 3. Usuń wszelkie obce ciała z wnętrza skanera ScanSnap.

 4. Zamknij górną pokrywę i prowadnicę wyjściową.

Czy zastosowano ustawienie służące do ograniczenia pionowych smug?

Jeśli w ustawieniach skanowania zaznaczysz pole wyboru [Ogranicz pionowe smugi], będzie można ograniczyć pionowe smugi.

Zmodyfikuj ustawienie, wykorzystując następującą procedurę:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  Kliknij przycisk [Opcje] w [ADF] lub [Podajnik ręczny] w polu [Ustawienie trybu podawania], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

 5. Zaznacz pole wyboru [Ogranicz pionowe smugi].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  Kliknij przycisk [Opcje] w [ADF] lub [Podajnik ręczny] w polu [Ustawienie trybu podawania], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

 5. Zaznacz pole wyboru [Ogranicz pionowe smugi].