Obraz jest przekrzywiony

Kiedy wykonujesz skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli zeskanowany obraz jest przekrzywiony, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy dokument przekrzywił się podczas skanowania?

Ładując dokumenty, dopasuj prowadnice boczne do szerokości dokumentów.

Ładując dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa), dopasuj prowadnice boczne do szerokości dokumentów.

W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych

Prowadnica rachunków ułatwia ładowanie dokumentów.

Aby poznać szczegóły dotyczące podłączenia prowadnicy rachunków, zapoznaj się z Podłączanie prowadnicy rachunków.

Wkładając dokument do podajnika ręcznego, włóż go prosto.

Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

Wkładanie dokumentu

Czy włożono przekrzywiony dokument do skanera ScanSnap?

Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap.

Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

Wkładanie dokumentu
Wkładanie dokumentu

Czy skanowano dokumenty o różnej szerokości i długości w jednej partii?

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyrównaj górną krawędź dokumentów, a następnie załaduj je do podajnika papieru ADF (pokrywa), jako krawędź wprowadzającą. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są ustawione na środku szerokości rolki odbierającej.

  Ponadto, dopasuj prowadnice boczne do najszerszego dokumentu w załadowanej partii. Załaduj pozostałe dokumenty tak, aby były skanowane w linii prostej.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentów o różnym rozmiarze w jednym posunięciu.

 • Zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe] w poniższej procedurze. Następnie podziel dokumenty na partie o tej samej szerokości, aby je załadować oddzielnie i zeskanować.

  1. Na panelu dotykowym skanera ScanSnap wybierz profil, którego używasz z listy profili na ekranie głównym.

  2. Naciśnij ikonę ustawienia trybu podawania i zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe].

  Jeśli zmienisz ustawienia skanowania na panelu dotykowym i zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienia wrócą do tych sprzed wprowadzenia zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

 • Do wykonania skanowania użyj prowadnicy rachunków.

  Aby poznać szczegóły dotyczące podłączenia prowadnicy rachunków, zapoznaj się z Podłączanie prowadnicy rachunków.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyrównaj górną krawędź dokumentów, a następnie załaduj je do podajnika papieru ADF (pokrywa), jako krawędź wprowadzającą. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są ustawione na środku szerokości rolki odbierającej.

  Wyrównaj górną krawędź dokumentów, a następnie załaduj je do podajnika papieru ADF (pokrywa), jako krawędź wprowadzającą. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są ustawione na środku szerokości rolki odbierającej.

  Ponadto, dopasuj prowadnice boczne do najszerszego dokumentu w załadowanej partii. Załaduj pozostałe dokumenty tak, aby były skanowane w linii prostej.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentów o różnym rozmiarze w jednym posunięciu.

 • Zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe] w poniższej procedurze. Następnie podziel dokumenty na partie o tej samej szerokości, aby je załadować oddzielnie i zeskanować.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij ikonę ustawienia trybu podawania i zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe].

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij ikonę ustawienia trybu podawania i zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe].

   

  Jeśli zmienisz ustawienia skanowania w oknie skanowania, po czym zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienie wróci do wartości sprzed wprowadzeniem zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

Czy w ustawieniach skanowania zaznaczono pole wyboru [Wyprostuj na podstawie tekstu dokumentu]?

Przekrzywiony obraz może nie zostać prawidłowo poprawiony, w zależności od treści dokumentu.

Obraz może ulec przekrzywieniu, gdy skanujesz następujące typy dokumentów:

 • Dokumenty, w których odstępy pomiędzy liniami lub znakami są bardzo wąskie lub, w których znaki nakładają się na siebie

 • Dokumenty z wieloma znakami zawierającymi kontury lub ozdoby

 • Dokumenty zawierające wiele zdjęć lub rysunków, z małą liczbą znaków

 • Dokumenty zawierające znaki na wzorzystym tle

 • Dokumenty zawierające znaki drukowane w różnych kierunkach, jak np. rysunki

 • Dokumenty zawierające długie, ukośne linie

 • Dokumenty zawierające znaki pisane odręcznie

Wyczyść pole wyboru [Wyprostuj na podstawie tekstu dokumentu] w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

 6. Wyczyść pole wyboru [Wyprostuj na podstawie tekstu dokumentu].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

 6. Wyczyść pole wyboru [Wyprostuj na podstawie tekstu dokumentu].

 

Czy dopasowano prowadnice boczne do szerokości dokumentu?

Ładując dokument, dopasuj prowadnice boczne do szerokości dokumentu.

W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem.

Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych