Obraz jest wyświetlany z boku lub do góry nogami

Wykonując skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli zeskanowany obraz jest wyświetlany z boku lub do góry nogami, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy w ustawieniach skanowania wybrano [Auto] lub [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)] dla opcji [Obrót]?

Kiedy typ dokumentu do [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki], jeśli w ustawieniach skanowania wybrano opcję [Auto] dla [Obrót], zeskanowane obrazy będą obracane automatycznie, w oparciu o ciągi znaków w dokumencie.

Kiedy typ dokumentu to [Zdjęcia], jeśli w ustawieniach skanowania wybrano opcję [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)] dla opcji [Obrót], zeskanowane obrazy będą obracane automatycznie, zgodnie z orientacją twarzy osoby na zdjęciu.

Jeśli chcesz skanować dokumenty, nie zastanawiając się nad sposobem obrotu dokumentu, wybierz opcję [Auto] lub [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)] dla [Obrót] w następujący sposób.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Wybierz [Auto] lub [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)] dla opcji [Obrót] w [Ustawienia skanowania].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Wybierz [Auto] lub [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)] dla opcji [Obrót] w [Ustawienia skanowania].

 

Czy zeskanowano dokument w orientacji, która jest trudna do określenia?

Jeśli wybrano [Auto] lub [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)] dla opcji [Obrót], zeskanowane obrazy będą automatycznie obracane.

Jednak, skanując następujące typy dokumentów, obrazy mogą nie być obracane prawidłowo i mogą być wyświetlane z boku lub do góry nogami:

 • W przypadku dokumentów, wizytówek lub rachunków

  Orientację dokumentu określa się na podstawie ciągu znaków w dokumencie.

  • Dokumenty z niewielką liczbą znaków, o rozmiarze czcionki pomiędzy 8 a 12 pt.

  • Dokumenty z wieloma bardzo dużymi lub małymi znakami

  • Dokumenty, w których odstępy pomiędzy liniami lub znakami są bardzo wąskie lub, w których znaki nakładają się na siebie

  • Dokumenty z wieloma znakami, które stykają się z podkreśleniami lub obramowaniami

  • Dokumenty z wieloma znakami zawierającymi kontury lub ozdoby

  • Dokumenty zawierające wiele zdjęć lub rysunków, z małą liczbą znaków

  • Dokumenty zawierające znaki na wzorzystym tle

  • Dokumenty zawierające znaki drukowane w różnych kierunkach, jak np. rysunki

  • Dokumenty zapisane wyłącznie dużymi literami

  • Dokumenty zawierające znaki pisane odręcznie

  • Dokumenty zawierające niewyraźne znaki

  • Dokumenty zawierające wyblakłe znaki

 • W przypadku zdjęć

  Obrazy są obracane zgodnie z orientacją twarzy osoby na zdjęciu.

  Jeśli zdjęcie nie przestawia osoby, np. jest to zdjęcie krajobrazu, obraz nie będzie się obracać.

Skanując dokument, którego orientację trudno jest określić postępuj według poniższej procedury, aby zmienić ustawienia w taki sposób, aby orientacja obrazów nie była poprawiana w sposób automatyczny.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Wybierz inną opcję niż opcje podane dla [Obrót] w [Ustawienia skanowania].

  • [Auto]

  • [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)]

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Wybierz inną opcję niż opcje podane dla [Obrót] w [Ustawienia skanowania].

  • [Auto]

  • [Automatycznie (za pomocą rozpoznawania twarzy)]