Tytuł nie jest wyodrębniany / Tytuł różni się od tytułu dokumentu

Wykonując skanowanie, jeśli tekst na tytule nie jest prawidłowo wyodrębniany, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy dla ustawień języka w [Tytuł] w ustawieniach skanowania skonfigurowano język użyty w dokumencie, zamiast ustawić go na opcję [Auto]?

W ustawieniach języka w [Tytuł] ustaw ten sam język co język użyty w dokumencie, w następujący sposób:

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

    Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  5. Wybierz zakładkę [Tytuł] i ustaw ten sam język, co język użyty w dokumencie, zamiast ustawienia [Auto].

Jeśli problem nie ustępuje nawet po podjęciu powyższych działań, zapoznaj się z Zmiana tytułu rekordu danych zawartości i zmień tytuł ręcznie.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

    Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  5. Wybierz zakładkę [Tytuł] i ustaw ten sam język, co język użyty w dokumencie, zamiast ustawienia [Auto].

Jeśli problem nie ustępuje nawet po podjęciu powyższych działań, zapoznaj się z Zmiana tytułu rekordu danych zawartości i zmień tytuł ręcznie.

 

Czy zeskanowano dokument zawierający tytuł, który jest trudny do wyodrębnienia?

W przypadku, gdy w ustawieniach skanowania wybierzemy opcję [Tytuł jest generowany automatycznie] dla [Format tytułu], tytuł zostanie wyodrębniony z ciągu znaków dokumentu.

Dlatego tytuł może nie zostać wyodrębniony lub może się różnić od oryginalnego tytułu w dokumencie, gdy skanujesz następujące typy dokumentów:

  • Dokumenty zawierające wiele zdjęć lub rysunków, z małą liczbą znaków

  • Dokumenty zawierające znaki na wzorzystym tle lub na tle z gradacją

  • Dokumenty, w których odstępy pomiędzy liniami lub znakami są bardzo wąskie lub, w których znaki nakładają się na siebie

  • Dokumenty z wieloma znakami, które stykają się z podkreśleniami lub obramowaniami

  • Dokumenty zawierające znaki pisane odręcznie

  • Dokumenty zawierające niewyraźne znaki

  • Dokumenty zawierające wyblakłe znaki

  • Dokumenty z tytułem zawierającym obramowania lub ilustracje

  • Dokumenty o przestrzeni mniejszej niż jedna linia zdania powyżej i poniżej tytułu

  • Dokumenty z tytułem zawierającym znaki o różnym rozmiarze

  • Dokumenty, w których rozmiary wszystkich znaków są takie same

  • Dokumenty z tytułem napisanym w innym kierunku niż poziomy

  • Dokumenty o wielu tytułach

  • Dokumenty zawierające wiele dat

  • Dokumenty ze znakami w nagłówku lub stopce

Jeśli tytuł na zeskanowanym obrazie nie zostanie wyodrębniony lub różni się od tytułu w dokumencie, zapoznaj się z Zmiana tytułu rekordu danych zawartości i zmień tytuł ręcznie.