Zeskanowany obraz nie jest przycięty / Zeskanowany obraz, który został przycięty, różni się od dokumentu

Skanując za pomocą skanera ScanSnap, jeśli zeskanowany obraz nie jest przycięty lub zeskanowany obraz, który został przycięty, różni się od dokumentu, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy dokumenty są umieszczane osobno?

Umieść dokumenty osobno, po czym spróbuj ponownie zeskanować. Zaleca się pozostawić co najmniej 10 mm miejsca pomiędzy dokumentami.

Umieść dokumenty osobno, po czym spróbuj ponownie zeskanować. Zaleca się pozostawić co najmniej 15 mm miejsca pomiędzy dokumentami.

Czy kolor tła dokumentu jest ciemny, zbliżony do czerni? Albo, czy dokument zawiera wydrukowany czarny, gruby pasek?

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Dokonaj modyfikacji w oknie [ScanSnap Home – Wyświetl przycięte obrazy].

 • W ustawieniach skanowania dla [Rozmiar dokumentu] podaj ten sam rozmiar (standardowy lub dostosowany) co rozmiar oryginalnego dokumentu w następujący sposób, po czym spróbuj wykonać ponowne skanowanie.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  5. Wybierz ten sam rozmiar, co rozmiar dokumentu dla [Rozmiar dokumentu].

   Jeśli nie możesz znaleźć tego samego rozmiaru, jaki ma dokument w [Rozmiar dokumentu], kliknij przycisk [Dostosuj], aby określić dowolny rozmiar.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  5. Wybierz ten sam rozmiar, co rozmiar dokumentu dla [Rozmiar dokumentu].

   Jeśli nie możesz znaleźć tego samego rozmiaru, jaki ma dokument w [Rozmiar dokumentu], kliknij przycisk [Dostosuj], aby określić dowolny rozmiar.

   

  UWAGA
  • Jeśli w ustawieniach skanowania wybierzesz rozmiar dokumentu inny niż podany poniżej dla [Rozmiar dokumentu], wyrównaj środek dokumentu ze znacznikiem centrującym skanera ScanSnap.

   • Wykrywanie automatyczne (maksimum)

   • Wykrywanie automatyczne (A4/Letter w poziomie)