Na obrazie da się zauważyć prążkowany wzór (mora)

Wykonując skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli na obrazie pojawia się prążkowany wzór (mora), sprawdź możliwe przyczyny:

Czy dla poziomu jakości obrazu w ustawieniach skanowania wybrano wartość [Normalna]?

Spróbuj zeskanować ponownie po wykonaniu poprawy poziomu jakości obrazu w następujący sposób:

 1. Na panelu dotykowym skanera ScanSnap wybierz profil, którego używasz z listy profili na ekranie głównym.

 2. Naciskaj ikonę poziomu ustawienia jakości obrazu, aby zmienić poziom jakości obrazu.

  Przykład: [Normalna] [Najlepsza]

Jeśli zmienisz ustawienia skanowania na panelu dotykowym i zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienia wrócą do tych sprzed wprowadzenia zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

Czy dla poziomu jakości obrazu w ustawieniach skanowania wybrano wartość [Normalna]?

Spróbuj zeskanować ponownie po wykonaniu poprawy poziomu jakości obrazu w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij ikonę ustawienia poziomu jakości obrazu, aby zmienić poziom jakości obrazu.

  Przykład: [Normalna] [Najlepsza]

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij ikonę ustawienia poziomu jakości obrazu, aby zmienić poziom jakości obrazu.

  Przykład: [Normalna] [Najlepsza]

 

Jeśli zmienisz ustawienia skanowania w oknie skanowania, po czym zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienie wróci do wartości sprzed wprowadzeniem zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.