Zeskanowany obraz jest tworzony w arkuszu dwustronicowym

Jeśli z zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap tworzony jest obraz arkusza dwustronicowego, sprawdź możliwe przyczyny:

Skanując z ustawieniem [Skanowanie ręczne] w ustawieniu trybu podawania

Czy zaznaczono pole wyboru [Scal obie strony obrazu] w ustawieniach skanowania?

Jeśli wykonujesz skanowanie przy użyciu profilu innego niż profil powiązany z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, wyczyść pole wyboru [Scal obie strony obrazu] w następujący sposób, a następnie spróbuj powtórzyć skanowanie.

Spróbuj zeskanować ponownie po wyczyszczeniu pola wyboru [Scal obie strony obrazu], w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  Kliknij przycisk [Opcje] w [Podajnik ręczny] w polu [Ustawienie trybu podawania], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

 5. Wyczyść pole wyboru [Scal obie strony obrazu].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  Kliknij przycisk [Opcje] w [Podajnik ręczny] w polu [Ustawienie trybu podawania], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

 5. Wyczyść pole wyboru [Scal obie strony obrazu].

 

Skanując za pomocą arkusza nośnego
Ponadto, podczas skanowania za pomocą arkusza nośnego zwróć uwagę na następujące rzeczy:

Czy w ustawieniach skanowania ustawiono [Dwustronnie]?

Zmień ustawienia skanowania na [Jednostronnie] w następujący sposób, a następnie zeskanuj ponownie dokumenty.

 1. Na panelu dotykowym skanera ScanSnap z listy profili wybierz profil, którego używasz na ekranie głównym.

 2. Naciśnij ikonę ustawienia strony skanowania i zmień stronę skanowania na [Jednostronnie].

Jeśli zmienisz ustawienia skanowania na panelu dotykowym i zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienia wrócą do tych sprzed wprowadzenia zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

Czy w ustawieniach skanowania wybrano [jeden obraz arkusza dwustronicowego]?

Zmień ustawienie na [dwa oddzielne obrazy (przód i tył)] w następujący sposób, a następnie zeskanuj dokumenty ponownie.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  Kliknij przycisk [Opcje] w [Podajnik ręczny] w polu [Ustawienie trybu podawania], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

 5. Kliknij przycisk [Arkusz nośny], aby wyświetlić okno [Ustawienia arkusza nośnego].

 6. Wybierz [dwa oddzielne obrazy (przód i tył)] dla [Zapisz jako].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  Kliknij przycisk [Opcje] w [Podajnik ręczny] w polu [Ustawienie trybu podawania], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

 5. Kliknij przycisk [Arkusz nośny], aby wyświetlić okno [Ustawienia arkusza nośnego].

 6. Wybierz [dwa oddzielne obrazy (przód i tył)] dla [Zapisz jako].