Kolor zeskanowanego obrazu różni się od koloru oryginalnego dokumentu

Wykonując skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli kolor zeskanowanego obrazu różni się od koloru oryginalnego dokumentu, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy w ustawieniach skanowania wybrano opcję [Auto] dla trybu koloru?

Problem może się rozwiązać, jeśli wybierzesz [Kolor], [Skala szarości] lub [Monochromatyczny] dla trybu koloru w ustawieniach skanowania, zgodnie z kolorem dokumentu, który ma być skanowany, po czym wykonasz skanowanie.

Zmień ustawienie, stosując następującą procedurę:

 1. Na panelu dotykowym skanera ScanSnap wybierz profil, którego używasz z listy profili na ekranie głównym.

 2. Naciśnij ikonę ustawienia trybu koloru, aby zmienić trybu koloru.

Zauważ, iż jeśli zmienisz ustawienia skanowania na panelu dotykowym i zeskanujesz dokument, po skanowaniu ustawienia skanowania wrócą do wartości sprzed wprowadzenia zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

Czy w ustawieniach skanowania wybrano opcję [Auto] dla trybu koloru?

Problem może się rozwiązać, jeśli wybierzesz [Kolor], [Skala szarości] lub [Monochromatyczny] dla trybu koloru w ustawieniach skanowania, zgodnie z kolorem dokumentu, który ma być skanowany, po czym wykonasz skanowanie.

Zmień ustawienie, stosując następującą procedurę:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij ikonę ustawienia trybu koloru, aby zmienić tryb koloru.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij ikonę ustawienia trybu koloru, aby zmienić tryb koloru.

 

Zauważ, iż jeśli zmienisz ustawienia skanowania w oknie skanowania, po czym zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienie wróci do wartości sprzed wprowadzeniem zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

Czy zaznaczono pole wyboru [Zwiększ kontrast tekstu] w ustawieniach skanowania?

Problem może ulec poprawie jeśli wyczyścisz zaznaczenie pola wyboru [Zwiększ kontrast tekstu] w ustawieniach skanowania i zeskanujesz dokument.

W razie potrzeby zmień ustawienie, stosując następującą procedurę:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

 6. Wyczyść pole wyboru [Zwiększ kontrast tekstu].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

 6. Wyczyść pole wyboru [Zwiększ kontrast tekstu].

 

Czy jaskrawe światło słoneczne lub dodatkowe oświetlenie wewnętrzne pada bezpośrednio na białe arkusze?

Odcień koloru jest regulowany zgodnie z białym arkuszem. Zatem, kiedy jaskrawe światło pada na biały arkusz, odcienie koloru zeskanowanego obrazu i dokumentu mogą się różnić.

Zapobiegnij padaniu jaskrawego światła na białe arkusze i spróbuj powtórzyć skanowanie.

Czy białe arkusze są brudne?

Wyczyść białe arkusze.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Czyszczenie skanera ScanSnap.

Strona zewnętrzna skanera ScanSnap

Czy podczas włączania skanera ScanSnap lub podczas rozpoczęcia skanowania białe arkusze nie zostały zasłonięte rękoma lub jakimiś przedmiotami?

Zeskanuj dokument ponownie, nie zakrywając białych arkuszy rękoma ani żadnymi przedmiotami.

Czy komputer jest ustawiony w trybie wysokiego kontrastu?

Skaner ScanSnap nie obsługuje trybu wysokiego kontrastu.