Linie na obrazie są rozmyte

Kiedy wykonujesz skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli linie na obrazie są rozmyte, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy skanowano dokumenty zawierające cienkie linie lub pismo odręczne?

Kiedy skanujesz następujące typy dokumentów, niektóre linie na obrazie mogą ulec rozmyciu:

 • Dokumenty zawierające wydrukowany tekst są cienkie

 • Dokumenty zawierające liniowane tabele

 • Dokumenty zawierające znaki pisane odręcznie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zwiększanie kontrastu tekstu na potrzeby skanowania

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

  6. Zaznacz pole wyboru [Zwiększ kontrast tekstu].

 • Poprawa poziomu jakości obrazu do skanowania

  1. Na panelu dotykowym skanera ScanSnap z listy profili wybierz profil, którego używasz na ekranie głównym.

  2. Naciskaj ikonę ustawienia jakości obrazu, aby zmienić poziom jakości obrazu, w następujący sposób:

   • [Normalna] [Auto], [Lepsza] lub [Najlepsza]

   • [Lepsza] [Najlepsza]

  Jeśli zmienisz ustawienia skanowania na panelu dotykowym i zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienia wrócą do tych sprzed wprowadzenia zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

 • Poprawa poziomu jakości obrazu do skanowania

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij ikonę ustawienia jakości obrazu, aby zmienić poziom jakości obrazu w następujący sposób:

   • [Normalna] [Auto], [Auto] lub [Najlepsza]

   • [Lepsza] [Najlepsza]

  Jeśli zmienisz ustawienia skanowania w oknie skanowania, po czym zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienie wróci do wartości sprzed wprowadzeniem zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

 • Czyszczenie pola wyboru [Ogranicz przebijanie] dla skanowania.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

  6. Wyczyść pole wyboru [Ogranicz przebijanie].

 • Skanowanie z ustawieniem wzmocnienia koloru na obrazach.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  5. Zaznacz pole wyboru [Wzmocnij kolory na obrazach].

  WSKAZÓWKA
  • Kiedy zaznaczysz pole wyboru [Wzmocnij kolory na obrazach], pola wyboru [Ogranicz przebijanie] i [Zwiększ kontrast tekstu] w oknie [Opcje skanowania] zostaną wyłączone.

 • Zwiększanie kontrastu tekstu na potrzeby skanowania

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

  6. Zaznacz pole wyboru [Zwiększ kontrast tekstu].

 • Poprawa poziomu jakości obrazu do skanowania

  1. Na panelu dotykowym skanera ScanSnap z listy profili wybierz profil, którego używasz na ekranie głównym.

  2. Naciskaj ikonę ustawienia jakości obrazu, aby zmienić poziom jakości obrazu, w następujący sposób:

   • [Normalna] [Auto], [Lepsza] lub [Najlepsza]

   • [Lepsza] [Najlepsza]

  Jeśli zmienisz ustawienia skanowania na panelu dotykowym i zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienia wrócą do tych sprzed wprowadzenia zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

 • Poprawa poziomu jakości obrazu do skanowania

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij ikonę ustawienia jakości obrazu, aby zmienić poziom jakości obrazu w następujący sposób:

   • [Normalna] [Auto], [Auto] lub [Najlepsza]

   • [Lepsza] [Najlepsza]

  Jeśli zmienisz ustawienia skanowania w oknie skanowania, po czym zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienie wróci do wartości sprzed wprowadzeniem zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

 • Czyszczenie pola wyboru [Ogranicz przebijanie] dla skanowania.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

  6. Wyczyść pole wyboru [Ogranicz przebijanie].

 • Skanowanie z ustawieniem wzmocnienia koloru na obrazach.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

  5. Zaznacz pole wyboru [Wzmocnij kolory na obrazach].

  WSKAZÓWKA
  • Kiedy zaznaczysz pole wyboru [Wzmocnij kolory na obrazach], pola wyboru [Ogranicz przebijanie] i [Zwiększ kontrast tekstu] w oknie [Opcje skanowania] zostaną wyłączone.