Tekst/wykresy nieobecne w dokumencie pojawiają się na zeskanowanym obrazie

Wykonując skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli na zeskanowanym obrazie pojawia się tekst i wykresy, których nie było w dokumencie, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy na odwrocie (dokumentu) widnieje tekst lub wykresy?

Spróbuj powtórzyć skanowanie po skonfigurowaniu ustawień skanowania, aby ograniczyć przebijanie, w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

 6. Zaznacz pole wyboru [Ogranicz przebijanie]. Lub zaznacz pole wyboru [Zwiększ kontrast tekstu].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

 6. Zaznacz pole wyboru [Ogranicz przebijanie]. Lub zaznacz pole wyboru [Zwiększ kontrast tekstu].

 

Czy rolki lub szyba wewnątrz skanera ScanSnap są brudne?

Wyczyść wewnętrzną część skanera ScanSnap.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Codzienna pielęgnacja i z Regularna pielęgnacja.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Czyszczenie skanera ScanSnap.