Wszystkie strony są rozpoznawane jako puste

Kiedy wykonujesz skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli wszystkie strony są rozpoznawane jako puste, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy skanowałeś dokumenty z ustawieniem automatycznego usuwania pustych stron?

Kiedy ustawiono na automatyczne usuwanie pustych stron, strony które są prawie puste, mogą zostać wykryte jako puste i usunięte.

Jeśli zeskanowane strony nie są puste lub jeśli chcesz zapisywać zeskanowane obrazy pustych stron, zmodyfikuj ustawienia skanowania w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Wyczyść pole wyboru [Usuwanie pustych stron] w zakładce [Skanuj].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. Wyczyść pole wyboru [Usuwanie pustych stron] w zakładce [Skanuj].

 

WSKAZÓWKA
 • Kiedy zaznaczono pole wyboru [Ogranicz przebijanie] w ustawieniach skanowania, więcej dokumentów może zostać wykrytych jako puste strony.

  Wyczyść pole wyboru [Ogranicz przebijanie] w następujący sposób:

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

  6. Wyczyść pole wyboru [Ogranicz przebijanie].

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

  5. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Skanuj], aby wyświetlić okno [Opcje skanowania].

  6. Wyczyść pole wyboru [Ogranicz przebijanie].

   

Czy dokument włożono do sekcji podawania skanera ScanSnap stroną skanowania skierowaną w dół?

Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.