Pliki, nad którymi pracowano w Eksploratorze plików lub aplikacji Finder nie pojawiają się w oknie głównym

Jeśli pliki, nad którymi pracowano w Eksploratorze plików lub aplikacji Finder nie pojawiają się w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy zaktualizowano foldery w aplikacji ScanSnap Home?

Zaktualizuj foldery w aplikacji ScanSnap Home wykorzystując następującą procedurę.

Po zaktualizowaniu folderów w aplikacji ScanSnap Home zmiany wprowadzone w Eksploratorze plików lub w aplikacji Finder zostaną zastosowane do aplikacji ScanSnap Home.

  1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

  2. Wybierz [Widok] w menu [Aktualizuj wybrany folder] lub [Odśwież wszystkie foldery].

Widok listy rekordów danych zawartości w aplikacji ScanSnap Home został zaktualizowany.

  1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Wybierz [Widok] na pasku menu [Odśwież wszystkie foldery] lub [Odśwież].

Widok listy rekordów danych zawartości w aplikacji ScanSnap Home został zaktualizowany.