Niepowodzenie aktualizacji oprogramowania układowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania układowego dla skanera ScanSnap nie powiedzie się, sprawdź możliwe przyczyny:

Jeśli nie powiedzie się aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą skanera ScanSnap połączonego z komputerem przy pomocy sieci Wi-Fi, połącz skaner z komputerem przy pomocy kabla USB, a następnie zaktualizuj oprogramowanie układowe.

Czy sieć została rozłączona podczas pobierania danych oprogramowania układowego?

Jeśli podczas pobierania danych oprogramowania układowego sieć została rozłączona, pobieranie danych oprogramowania układowego nie zostało z powodzeniem ukończone, więc nie będzie można zaktualizować tego oprogramowania.

Sprawdź środowisko sieciowe i ponownie zaktualizuj oprogramowanie układowe wykorzystując następującą procedurę:

 1. Połącz komputer z siecią.

 2. Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), aby wyłączyć skaner ScanSnap, a następnie otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby ponownie włączyć skaner.

  WSKAZÓWKA
  • Kiedy tryb uruchomienia skanera ScanSnap zostanie ustawiony na [Szybki], skaner ScanSnap nie wyłączy się, nawet po zamknięciu podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Odłącz przewód zasilający od gniazda sieciowego i podłącz go ponownie, po czym otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa).

 3. Aktualizuj oprogramowanie układowe.

  • Kiedy na komputerze wyświetla się okno [Połączenie ze skanerem ScanSnap]

   Kliknij przycisk [Ponów próbę].

  • Kiedy na komputerze nie wyświetla się okno [Połączenie ze skanerem ScanSnap]

   Zaktualizuj oprogramowanie układowe w [ScanSnap – Aktualizacja oprogramowania układowego].

   Szczegóły można znaleźć w Aktualizowanie oprogramowania układowego w ScanSnap Home.

 1. Połącz komputer z siecią.

 2. Połącz skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB.

  Podłącz kabel USB do portu USB 2.0.

 3. Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), aby wyłączyć skaner ScanSnap, a następnie otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby ponownie włączyć skaner.

  Zamknij prowadnicę podajnika, aby wyłączyć skaner ScanSnap, a następnie otwórz prowadnicę podajnika, aby ponownie włączyć skaner.

  W tym wypadku naciśnij przycisk [Stop] przez 3 sekundy lub dłużej, aby wyłączyć skaner ScanSnap, po czym naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop], aby go ponownie włączyć.

 4. Aktualizuj oprogramowanie układowe.

  • Kiedy na komputerze wyświetla się okno [Połączenie ze skanerem ScanSnap]

   Kliknij przycisk [Ponów próbę].

  • Kiedy na komputerze nie wyświetla się okno [Połączenie ze skanerem ScanSnap]

   Zaktualizuj oprogramowanie układowe w [ScanSnap – Aktualizacja oprogramowania układowego].

   Szczegóły można znaleźć w Aktualizowanie oprogramowania układowego w ScanSnap Home.

Czy na panelu dotykowym skanera ScanSnap wyświetla się "BOOT MODE"?

Kiedy na panelu dotykowym skanera ScanSnap wyświetla się "BOOT MODE", zapoznaj się z Na panelu dotykowym wyświetla się [BOOT MODE], aby podjąć odpowiednie działania.

Czy komputer i skaner ScanSnap są połączone za pomocą kabla USB?

Aby zaktualizować oprogramowanie układowe, skaner ScanSnap i komputer muszą być ze sobą połączone za pomocą kabla USB.

Ponownie zaktualizuj oprogramowanie układowe wykorzystując następującą procedurę:

 1. Połącz skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB.

  Podłącz kabel USB do portu USB 2.0.

 2. Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), aby wyłączyć skaner ScanSnap, a następnie otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby ponownie włączyć skaner.

  Zamknij prowadnicę podajnika, aby wyłączyć skaner ScanSnap, a następnie otwórz prowadnicę podajnika, aby ponownie włączyć skaner.

  W tym wypadku naciśnij przycisk [Stop] przez 3 sekundy lub dłużej, aby wyłączyć skaner ScanSnap, po czym naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop], aby go ponownie włączyć.

 3. Aktualizuj oprogramowanie układowe.

  • Kiedy na komputerze wyświetla się okno [Połączenie ze skanerem ScanSnap]

   Kliknij przycisk [Ponów próbę].

  • Kiedy na komputerze nie wyświetla się okno [Połączenie ze skanerem ScanSnap]

   Zaktualizuj oprogramowanie układowe w [ScanSnap – Aktualizacja oprogramowania układowego].

   Szczegóły można znaleźć w Aktualizowanie oprogramowania układowego w ScanSnap Home.

Czy w komputerze używany jest port USB 3.0?

Ponownie zaktualizuj oprogramowanie układowe wykorzystując następującą procedurę:

 1. Połącz skaner ScanSnap z komputerem przy pomocy kabla USB, używając portu USB 2.0 komputera.

 2. Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), aby wyłączyć skaner ScanSnap.

 3. Zrestartuj komputer.

 4. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

 5. Zaktualizuj ponownie oprogramowanie układowe.

  Szczegóły można znaleźć w Aktualizowanie oprogramowania układowego w ScanSnap Home.