Zeskanowany obraz nie jest zapisywany w usłudze w chmurze (przy pomocy ScanSnap Cloud)

Jeśli zeskanowany obraz nie jest zapisywany w usłudze w chmurze używając skanera ScanSnap, sprawdź status rekordu danych zawartości w następujący sposób:

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Chmura na pasku narzędzi.

 3. Wybierz folder [Chmura] w widoku listy folderów.

 4. Wybierz rekord danych zawartości utworzony z zeskanowanego dokumentu w widoku listy rekordów danych zawartości, aby sprawdzić status.

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Chmura na pasku narzędzi.

 3. Wybierz folder [Chmura] w widoku listy folderów.

 4. Wybierz rekord danych zawartości utworzony z zeskanowanego dokumentu w widoku listy rekordów danych zawartości, aby sprawdzić status.

 

Kiedy wyświetli się błąd

Sprawdź szczegóły wyświetlonego błędu w widoku rekordu danych zawartości i postępuj zgodnie z komunikatem, aby rozwiązać problem.

Aby zapisać rekord danych zawartości w tej samej usłudze w chmurze, kliknij przycisk [Ponów próbę].

Kiedy pojawi się komunikat "Przetwarzanie"

Zapisanie zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze po zeskanowaniu może zająć sporo czasu.

Zaczekaj, aż komunikat informujący o przetwarzaniu zeskanowanego obrazu zniknie, po czym sprawdź status zapisu w usłudze w chmurze.

WSKAZÓWKA
 • Wyłączając ustawienie tworzenia pliku PDF z możliwością wyszukiwania lub ustawiając ten sam język, który używany jest w dokumencie, można ograniczyć czas potrzebny na zapisanie obrazu w usłudze w chmurze.

  Procedura przedstawia się następująco:

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Opcje] w polu [Format pliku] w [Ustawieniach skanowania], aby wyświetlić okno [Opcja pliku PDF].

  5. Zmień jedno z poniższych ustawień:

   • Wyczyść pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania].

   • Dla języka do użycia, ustaw ten sam język, co język użyty w dokumencie zamiast ustawienia opcji [Auto].

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Kliknij przycisk [Opcje] w polu [Format pliku] w [Ustawieniach skanowania], aby wyświetlić okno [Opcja pliku PDF].

  5. Zmień jedno z poniższych ustawień:

   • Wyczyść pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania].

   • Dla języka do użycia, ustaw ten sam język, co język użyty w dokumencie zamiast ustawienia opcji [Auto].

   

Kiedy wyświetla się komunikat "Możesz przekazywać do usługi w chmurze."

Po zaznaczeniu pola wyboru [Przekaż dane ręcznie po skanowaniu] w oknie [Edytuj profile] obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu nie zostanie zapisany w usłudze w chmurze, tylko wstrzymany.

Sprawdź zeskanowany obraz i zapisz go w usłudze w chmurze w sposób ręczny.

Szczegóły można znaleźć w Ręczne zapisywanie zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze (przy pomocy ScanSnap Cloud).

UWAGA
 • Rekordy danych zawartości w folderze [Chmura] są automatycznie usuwane po upływie dwóch tygodni.

  Zapisz rekord danych zawartości w usłudze w chmurze zanim upłyną dwa tygodnie od czasu zeskanowania dokumentu.

Jeśli nie jest konieczne sprawdzenie zeskanowanego obrazu przed jego zapisaniem, wyczyść pole wyboru [Przekaż dane ręcznie po skanowaniu] w następujący sposób.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Wyczyść pole wyboru [Przekaż dane ręcznie po skanowaniu].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Wyczyść pole wyboru [Przekaż dane ręcznie po skanowaniu].

 

Kiedy ten komunikat nie wyświetla się

Sprawdź, czy nie ma błędów w nazwie usługi w chmurze wyświetlanej w widoku listy rekordów danych zawartości.

Kiedy skanowanie wykonywane jest z ustawieniami skonfigurowanymi do automatycznego wykrywania typu dokumentu, typ dokumentu nie zostanie prawidłowo wykryty, a rekordy danych zawartości mogą zostać zapisane w innej usłudze w chmurze.

W przypadku następujących dokumentów typ dokumentu może nie zostać prawidłowo wykryty.

 • Kolorowy rachunek, który ma zbliżony rozmiar do wizytówki

 • Wizytówka w orientacji pionowej, której tekst jest w orientacji poziomej, podobna do rachunku

Kiedy rekord danych zawartości został zapisany w innej usłudze w chmurze, zapisz go ponownie w prawidłowej usłudze w chmurze.

Szczegóły można znaleźć w Zapisywanie zeskanowanego obrazu w innej usłudze w chmurze (przy pomocy ScanSnap Cloud).