Przycisk [Scan] i wskaźnik Wi-Fi nie świecą się na fioletowo

Wykonując skanowanie skanerem ScanSnap przy pomocy profilu powiązanego z usługą w chmurze, jeśli przycisk [Scan] i wskaźnik Wi-Fi nie świecą się na fioletowo, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy skaner ScanSnap jest połączony z komputerem za pomocą kabla USB?

Odłącz kabel USB.

Czy zmieniono status połączenia skanera ScanSnap na tryb chmury?

Zmień status połączenia skanera ScanSnap na tryb chmury w następujący sposób i sprawdź, czy problem nadal występuje.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Chmura, wyświetlany z prawej strony nazwy skanera, aby zmienić status połączenia na tryb chmury.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Chmura, wyświetlany z prawej strony nazwy skanera, aby zmienić status połączenia na tryb chmury.

 

Czy skaner ScanSnap jest połączony z aplikacją ScanSnap Connect Application?

Zamknij aplikację ScanSnap Connect Application.

Skaner ScanSnap może nie być połączony w prawidłowy sposób z bezprzewodowym punktem dostępu.

W poniższej procedurze zresetuj ustawienia Wi-Fi skanera ScanSnap, a po ponownej konfiguracji ustawień Wi-Fi sprawdź, czy przycisk [Scan] i wskaźnik Wi-Fi świecą się na fioletowo.

W poniższej procedurze zresetuj ustawienia Wi-Fi skanera ScanSnap, a po ponownej konfiguracji ustawień Wi-Fi sprawdź, czy przycisk [Scan] i wskaźnik Wi-Fi świecą się na fioletowo.

W poniższej procedurze zresetuj ustawienia Wi-Fi skanera ScanSnap, a po ponownej konfiguracji ustawień Wi-Fi sprawdź, czy przycisk [Scan/Stop] i wskaźnik Wi-Fi świecą się na fioletowo.

 1. Używaj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do zresetowania ustawień Wi-Fi skanera ScanSnap, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia Wi-Fi.

  Niezbędne jest podłączenie skanera ScanSnap do sieci, którą można połączyć z Internetem.

  Szczegóły dotyczące sposobu zresetowania ustawień Wi-Fi lub ich skonfigurowania podano w Pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 2. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 3. Wybierz profil, który nie ma ustanowionego łącza z usługą w chmurze na liście profili.

 4. Wybierz ponownie profil z ustanowionym połączeniem z usługą w chmurze i sprawdź, czy przycisk [Scan] i wskaźnik Wi-Fi świecą się na fioletowo.

  Wybierz ponownie profil z ustanowionym połączeniem z usługą w chmurze i sprawdź, czy przycisk [Scan] i wskaźnik Wi-Fi świecą się na fioletowo.

  Wybierz ponownie profil z ustanowionym połączeniem z usługą w chmurze i sprawdź, czy przycisk [Scan/Stop] i wskaźnik Wi-Fi świecą się na fioletowo.

 1. Używaj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do zresetowania ustawień Wi-Fi skanera ScanSnap, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia Wi-Fi.

  Niezbędne jest podłączenie skanera ScanSnap do sieci, którą można połączyć z Internetem.

  Szczegóły dotyczące sposobu zresetowania ustawień Wi-Fi lub ich skonfigurowania podano w Pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 2. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 3. Wybierz profil, który nie ma ustanowionego łącza z usługą w chmurze na liście profili.

 4. Wybierz ponownie profil z ustanowionym połączeniem z usługą w chmurze i sprawdź, czy przycisk [Scan] i wskaźnik Wi-Fi świecą się na fioletowo.

  Wybierz ponownie profil z ustanowionym połączeniem z usługą w chmurze i sprawdź, czy przycisk [Scan] i wskaźnik Wi-Fi świecą się na fioletowo.

  Wybierz ponownie profil z ustanowionym połączeniem z usługą w chmurze i sprawdź, czy przycisk [Scan/Stop] i wskaźnik Wi-Fi świecą się na fioletowo.

 

Jeśli problem nie ustępuje, zarejestruj skaner ScanSnap w ScanSnap Cloud przy pomocy aplikacji ScanSnap Cloud zainstalowanej na urządzeniu przenośnym.

Szczegóły dotyczące sposobu konfiguracji i obsługi oprogramowania ScanSnap Cloud znajdziesz w Pomocy ScanSnap Cloud.