Skaner ScanSnap nie jest połączony z siecią (podczas używania ScanSnap Cloud)

Jeśli skaner ScanSnap nie jest połączony z siecią (niepowodzenie połączenia z serwerem ScanSnap Cloud), sprawdź możliwe przyczyny:

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w przycisku [Scan] na panelu dotykowym lub w oknie skanowania aplikacji ScanSnap Home wyświetla się pomarańczowy wykrzyknik (Ostrzeżenie), naciśnij Ostrzeżenie. Wyświetlą się szczegóły błędu.

Czy wskaźnik Wi-Fi świeci się na pomarańczowo, czy miga?

 • Sygnał pomiędzy bezprzewodowym punktem dostępu i skanerem ScanSnap jest słaby lub mogą występować jego zakłócenia.

  Przestaw skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w inne miejsca.

  • Przybliż skaner ScanSnap do bezprzewodowego punktu dostępu.

  • Odsuń skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w miejsce oddalone od następujących elementów:

   • Przeszkody, które mogą blokować sygnał (np. ściany i metalowe płyty)
   • Urządzenia, które mogą powodować zakłócenia sygnału (np. kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe) i urządzenia bezprzewodowe
  • Zmień kierunek ustawienia skanera ScanSnap.

  Ponadto, komunikacja na niektórych kanałach bezprzewodowych może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

  Zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

 • Użyj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do sprawdzenia, czy zostały przywrócone domyślne ustawienia Wi-Fi.

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

WSKAZÓWKA
 • Używając ScanSnap iX1300 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Używając ScanSnap iX100 możesz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi w tryb połączenia bezpośredniego, bez bezprzewodowego punktu dostępu.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy dla skanera ScanSnap ustawiono statyczny adres IP?

W przypadku ustawienia statycznego adresu IP dla skanera ScanSnap, skaner nie będzie się mógł połączyć z usługą w chmurze.

Zmień ustawienia w celu automatycznego uzyskiwania adresu IP przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy w użyciu jest kilka routerów?

Jeśli używanych jest kilka routerów, ustanowienie połączenia z serwerem ScanSnap Cloud może się nie powieść.

Wyłącz funkcję routera na bezprzewodowym routerze i sprawdź, czy można ustanowić połączenie.

Czy bezprzewodowy punkt dostępu został ustawiony na niekorzystanie z SSID 2,4 GHz?

Jeśli występują dwa typy SSID (2,4 GHz i 5 GHz), należy użyć SSID 2,4 GHz.

Zmień ustawienia bezprzewodowego punktu dostępu tak, aby można było używać SSID 2,4 GHz.

Czy skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu są od siebie oddalone? Ponadto, czy coś może blokować sygnał (np. Ściany lub metalowe płyty) lub źródło fal elektromagnetycznych?

Sygnał pomiędzy bezprzewodowym punktem dostępu i skanerem ScanSnap jest słaby lub mogą występować jego zakłócenia.

Sprawdź na panelu dotykowym skanera ScanSnap status sygnału za pomocą ikony wyświetlanej w górnej części ekranu.

Ikona

Status sygnału

Siła sygnału (Dobra)

Siła sygnału: Dobra

Siła sygnału (Średnia)

Siła sygnału: Średnia

Siła sygnału (Słaba)

Siła sygnału: Słaba

Brak sygnału

Brak sygnału

Wyszukiwanie / Nie określono

Wyszukiwanie bezprzewodowego punktu dostępu / Nie określono bezprzewodowego punktu dostępu

Sprawdź status sygnału przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Jeśli status sygnału nie jest doskonały, przenieś skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w inne miejsce.

 • Przybliż skaner ScanSnap do bezprzewodowego punktu dostępu.

 • Odsuń skaner ScanSnap i bezprzewodowy punkt dostępu w miejsce oddalone od następujących elementów:

  • Przeszkody, które mogą blokować sygnał (np. ściany i metalowe płyty)
  • Urządzenia, które mogą powodować zakłócenia sygnału (np. kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe) i urządzenia bezprzewodowe
 • Zmień kierunek ustawienia skanera ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Mimo że status sygnału jest doskonały, komunikacja w zakresie pewnych częstotliwości lub na niektórych kanałach może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

  W regionie, gdzie dostępna jest sieć Wi-Fi 5 GHz nie wybieraj opcji [Automatycznie] dla częstotliwości, aby podłączyć ScanSnap. Wybierz [2,4 GHz] lub [5 GHz] w zależności od tego, gdzie używasz skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Zmiana częstotliwości połączenia skanera ScanSnap.

  W razie potrzeby zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

  Aby znaleźć szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego punktu dostępu.

Ponadto, komunikacja na niektórych kanałach bezprzewodowych może być niestabilna z powodu zakłóceń sygnału, takich jak szumy.

Zmień wartość kanału bezprzewodowego w punkcie dostępu bezprzewodowego.

Czy dla skanera ScanSnap ustawiono serwer DNS?

Jeśli adres IP statyczny jest ustawiony dla skanera ScanSnap, ustaw go dla serwera DNS na skanerze ScanSnap.

Szczegóły można znaleźć w Używanie serwera DNS do łączenia z Internetem.

Czy serwer DNS jest ustawiony na bezprzewodowy punkt dostępu?

Jeśli serwer DNS nie jest ustawiony na bezprzewodowy punkt dostępu, nie będzie można ustanowić połączenia z serwerem ScanSnap Cloud.

Skaner ScanSnap nie posiada funkcji ustawienia serwera DNS. Dlatego, jeśli serwer DNS nie jest ustawiony na bezprzewodowy punkt dostępu, nie będzie można ustanowić połączenia z serwerem ScanSnap Cloud.

Ustaw serwer DNS na bezprzewodowy punkt dostępu.

Aby znaleźć szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi bezprzewodowego punktu dostępu.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli nie można ustawić serwera DNS na bezprzewodowy punkt dostępu, użyj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do ustawienia adresu IP serwera DNS na skanerze ScanSnap.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Czy korzystasz z publicznej usługi bezprzewodowej sieci lokalnej LAN?

Funkcja łączenia obrazu utworzonego z zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap z usługą w chmurze zakłada, że skaner ScanSnap jest używany w biurowym lub domowym środowisku Wi-Fi i że nie obsługuje usługi publicznej sieci bezprzewodowej.

Połącz skaner ScanSnap z siecią inną niż publiczna sieć bezprzewodowa LAN.

Czy punkt dostępu bezprzewodowego jest włączony?

Włącz protokół bezprzewodowego punktu dostępu.

Ponadto, sprawdź, czy nie ma błędów ani usterek bezprzewodowego punktu dostępu.

Aby znaleźć szczegóły dotyczące błędów bezprzewodowego punktu dostępu, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego punktu dostępu.

Czy zmieniono lub dodano bezprzewodowy punkt dostępu?

Skaner ScanSnap może nie być połączony w prawidłowy sposób z bezprzewodowym punktem dostępu.

W poniższej procedurze zresetuj ustawienia Wi-Fi skanera ScanSnap i skonfiguruj ponownie ustawienia Wi-Fi.

 1. Używaj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do zresetowania ustawień Wi-Fi skanera ScanSnap, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia Wi-Fi.

  Szczegóły dotyczące sposobu zresetowania ustawień Wi-Fi lub ich skonfigurowania podano w Pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 2. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 3. Wybierz profil, który nie ma ustanowionego łącza z usługą w chmurze na liście profili.

 4. Wybierz ponownie profil z ustanowionym łączem do usługi w chmurze i sprawdź, czy problem nadal występuje.

 1. Używaj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do zresetowania ustawień Wi-Fi skanera ScanSnap, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia Wi-Fi.

  Szczegóły dotyczące sposobu zresetowania ustawień Wi-Fi lub ich skonfigurowania podano w Pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 2. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 3. Wybierz profil, który nie ma ustanowionego łącza z usługą w chmurze na liście profili.

 4. Wybierz ponownie profil z ustanowionym łączem do usługi w chmurze i sprawdź, czy problem nadal występuje.