Wyświetla się "Nie udało się przekazać danych do usługi w chmurze." błąd

Jeśli wyświetla się błąd "Nie udało się przekazać danych do usługi w chmurze." podczas używania skanera ScanSnap, sprawdź możliwe przyczyny.

Być może, wygasło uwierzytelnianie wymagane do połączenia serwera ScanSnap Cloud z usługą w chmurze

Jeśli z serwera ScanSnap Cloud przez pewien czas nie było dostępu do usługi w chmurze, uwierzytelnianie dla usługi w chmurze mogło wygasnąć.

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

Czy zostały naruszone ograniczenia usługi w chmurze?

Następujące pozycje mogą być ograniczone, w zależności od usługi w chmurze.

  • Dostępna przestrzeń

  • Liczba folderów (notesów) do utworzenia

  • Liczba plików (notesów) jaką można zapisać

  • Rozmiar pliku

  • Rozmiar obrazu (dokumentu)

  • Długość nazwy pliku

  • Liczba pikseli

Usuń niepotrzebne foldery i pliki za pomocą aplikacji obsługiwanej przez usługę w chmurze, której używasz lub przeglądarki internetowej, aby ilość przestrzeni do wykorzystania i liczba plików mieściły się w ramach ograniczeń.

WSKAZÓWKA
  • Po sprawdzeniu, czy nie ma problemów z ilością przestrzeni i liczbą plików w usłudze w chmurze, kliknij przycisk [Ponów próbę], aby zapisać zeskanowane obrazy w tej samej usłudze w chmurze.

Czy zmieniono konto usługi w chmurze?

Jeśli zmieniłeś konto usługi w chmurze, musisz otworzyć okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określić usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz. Postępując w ten sposób, zaloguj się do usługi w chmurze za pomocą zmienionego konta.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

WSKAZÓWKA
  • Po ponownym ustawieniu usługi w chmurze kliknij przycisk [Ponów próbę], aby zapisywać zeskanowane obrazy w tej samej usłudze w chmurze.