Wyświetli się komunikat informujący, że aktywacja licencji nie powiodła się podczas logowania się w oknie preferencji

Po zalogowaniu się do ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap, jeśli wyświetla się komunikat informujący, że aktywacja licencji nie powiodła się, sprawdź poniższe możliwości.

Czy region, w którym używasz skanera ScanSnap różni się od regionu wybranego podczas rejestracji konta ScanSnap?

Aby zalogować się na koncie ScanSnap, region, którym zarejestrowano konto ScanSnap musi być taki sam jak region, w którym ScanSnap jest aktualnie używany.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kiedy zmieniasz ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap

  1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

  2. Zmień ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Sprawdzenie lub zmiana ustawień regionalnych.

  3. Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

   1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

   2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

   3. Wybierz zakładkę [Konto] i zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap].(zalecane)].

 • Kiedy rejestrujesz konto ScanSnap, wybierając ten sam region, który został ustawiony w komputerze

  WSKAZÓWKA
  • Aby dowiedzieć się, w jakich regionach można zarejestrować konto ScanSnap, zobacz tutaj.

  1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

  2. Sprawdź ustawienie regionu w komputerze.

   Szczegóły można znaleźć w Sprawdzenie lub zmiana ustawień regionalnych.

  3. Dezaktywuj licencję dla zarejestrowanego konta ScanSnap.

   1. Wprowadź adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap i wybierz region, który został wskazany podczas tworzenia konta ScanSnap na stronie zarządzania kontem ScanSnap do zalogowania się.

   2. Kliknij [Remove license activation] dla [Current License Information].

   3. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć numer bieżącej licencji.

  4. Określ region, który zaznaczyłeś w kroku 2 i zarejestruj konto ScanSnap jako nowe.

   1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

   2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

   3. Wybierz zakładkę [Konto] i kliknij [Jeśli konto nie jest zarejestrowane, kliknij tutaj].

   4. Kliknij przycisk [ScanSnap account registration] na stronie zarządzania kontem ScanSnap.

   5. Dla [Location] w oknie [ScanSnap account registration] wybierz region zaznaczony w kroku 2 i postępuj według instrukcji pokazanych w oknie, aby zarejestrować konto ScanSnap.

  5. Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail dla konta ScanSnap i hasło, w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)] w oknie preferencji aplikacji ScanSnap Home.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kiedy zmieniasz ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap

  1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

  2. Zmień ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap.

   1. Wybierz [Ustawienia systemu] w menu Apple (Znaczek Apple), aby wyświetlić okno ustawień systemu.

   2. Wybierz [Język i region], aby wyświetlić listę [Ogólne], aby wyświetlić okno [Język i region].

   3. Zmień ustawienia w [Region] na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap.

   4. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno ustawień systemu, a następnie zrestartuj komputer.

  3. Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

   1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

   3. Wybierz zakładkę [Konto] i zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)].

 • Kiedy rejestrujesz konto ScanSnap, wybierając ten sam region, który został ustawiony w komputerze

  WSKAZÓWKA
  • Aby dowiedzieć się, w jakich regionach można zarejestrować konto ScanSnap, zobacz tutaj.

  1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

  2. Sprawdź ustawienie regionu w komputerze.

   1. Wybierz [Ustawienia systemu] w menu Apple (Znaczek Apple), aby wyświetlić okno ustawień systemu.

   2. Wybierz [Język i region] z listy [Ogólne].

    Sprawdź region dla [Region] w oknie [Język i region].

  3. Dezaktywuj licencję dla zarejestrowanego konta ScanSnap.

   1. Wprowadź adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap i wybierz region, który został wskazany podczas tworzenia konta ScanSnap na stronie zarządzania kontem ScanSnap do zalogowania się.

   2. Kliknij [Remove license activation] dla [Current License Information].

   3. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć numer bieżącej licencji.

  4. Określ region, który zaznaczyłeś w kroku 2 i zarejestruj konto ScanSnap jako nowe.

   1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

   3. Wybierz zakładkę [Konto] i kliknij [Jeśli konto nie jest zarejestrowane, kliknij tutaj].

   4. Kliknij przycisk [ScanSnap account registration] na stronie zarządzania kontem ScanSnap.

   5. Dla [Location] w oknie [ScanSnap account registration] wybierz region zaznaczony w kroku 2 i postępuj według instrukcji pokazanych w oknie, aby zarejestrować konto ScanSnap.

  5. Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap (zalecane)] w oknie preferencji ScanSnap Home.