Wyświetla się komunikat informujący, że nie można aktywować licencji podczas logowania się w oknie preferencji

Kiedy logujesz się w oknie preferencji aplikacji ScanSnap Home, jeśli wyświetli się komunikat informujący, że nie można aktywować licencji, sprawdź następujące kwestie:

Czy podłączony skaner ScanSnap wykorzystuje już cztery licencje?Czy podłączony skaner ScanSnap wykorzystuje jedną licencję?

Jeśli używane jest konto ScanSnap

Dla jednego urządzenia ScanSnap dopuszczalne są cztery licencje ScanSnap Home.

Dla jednego urządzenia ScanSnap dopuszczalna jest jedna licencja ScanSnap Home.

Jeśli nie można aktywować licencji, kiedy logujesz się w oknie preferencji, sprawdź poniższe możliwości:

Aktywacja licencji na komputerze z kontem ScanSnap, która jest już używana na innym komputerze

Kiedy licencje dla skanera ScanSnap, którego chcesz używać, została aktywowana za pomocą konta ScanSnap na innym komputerze lub na innym koncie użytkownika, możesz użyć tego samego konta ScanSnap do zalogowania się.

 1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

 2. Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap, które jest używane do aktywacji licencji dla skanera ScanSnap na innym komputerze lub z innym kontem użytkownika na tym samym komputerze.

Zmiana skanera ScanSnap, dla którego chcesz aktywować licencję

Jeśli masz urządzenie ScanSnap inne niż to, którego obecnie używasz, możesz zmienić skaner na taki, dla którego chcesz aktywować licencję.

 1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

 2. Kliknij [Aby zmienić skaner ScanSnap, który ma zostać użyty do aktywacji licencji, kliknij Tutaj].

 3. Kliknij przycisk [Dodaj skaner] w oknie [ScanSnap Home].

  Wykonuj czynności, postępując zgodnie z instrukcjami w oknie.

  WSKAZÓWKA
  • Kiedy na liście [Nazwa skanera] zostaną wyświetlone nazwy skanerów innych urządzeń ScanSnap, wybierz nazwę skanera ScanSnap, który chcesz wybrać, po czym kliknij przycisk [Wybierz].

Dezaktywacja niepotrzebnej licencji a następnie aktywacja licencji

Dezaktywuj niepotrzebną licencję na innym komputerze lub z innym kontem użytkownika na tym samym komputerze, a następnie aktywuj ponownie licencję na komputerze, który jest połączony ze skanerem ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w komputerze jest kilka kont, sprawdź czy licencja dla skanera ScanSnap została aktywowana przez każde konto użytkownika. Jeśli licencja została aktywowana przez każde konto użytkownika, musisz dezaktywować licencję z tymi kontami użytkownika.

Dezaktywacja niepotrzebnej licencji na innym komputerze
 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home na innym komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

 4. Dezaktywuj licencję, wykonując jedną z poniższych metod:

  • W przypadku zalogowania się za pomocą konta ScanSnap

   1. Kliknij [Aby usunąć aktywację licencji, kliknij tutaj], aby wyświetlić stronę zarządzania kontem ScanSnap.

   2. Zaloguj się, wpisując adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap, dla którego chcesz anulować aktywację licencji.

   3. Kliknij [Remove license activation] dla [Current License Information].

    WSKAZÓWKA
    • Gdy w oknie [Current License Information] wyświetla się "SimpleActivation", wskazuje to, że licencja została aktywowana bez zalogowania się na koncie ScanSnap.

     Anuluj aktywację licencji na komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap, którego nazwa wyświetla się w polu [Current license number].

   4. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć numer bieżącej licencji.

   WSKAZÓWKA
   • Aby dezaktywować licencję za pomocą urządzenia przenośnego, użyj aplikacji ScanSnap Cloud w celu wyświetlenia strony zarządzania kontem ScanSnap i dezaktywuj licencję.

    Szczegółowe informacje zawiera Pomoc ScanSnap Cloud.

  • W przypadku niezalogowania się za pomocą konta ScanSnap

   Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby dezaktywować licencję

   • Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail dla konta ScanSnap i hasło, w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)]

Ponowna aktywacja licencji na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap
 1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

 2. Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail dla konta ScanSnap i hasło, w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)].

Dezaktywuj niepotrzebną licencję na innym komputerze lub z innym kontem użytkownika na tym samym komputerze, a następnie aktywuj ponownie licencję na komputerze, który jest połączony ze skanerem ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w komputerze jest kilka kont, sprawdź czy licencja dla skanera ScanSnap została aktywowana przez każde konto użytkownika. Jeśli licencja została aktywowana przez każde konto użytkownika, musisz dezaktywować licencję z tymi kontami użytkownika.

Dezaktywacja niepotrzebnej licencji na innym komputerze
 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home na komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

 4. Dezaktywuj licencję, wykonując jedną z poniższych metod:

  • W przypadku zalogowania się za pomocą konta ScanSnap

   1. Kliknij [Aby usunąć aktywację licencji, kliknij tutaj], aby wyświetlić stronę zarządzania kontem ScanSnap.

   2. Zaloguj się, wpisując adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap, dla którego chcesz anulować aktywację licencji.

   3. Kliknij [Remove license activation] dla [Current License Information].

    WSKAZÓWKA
    • Gdy w oknie [Current License Information] wyświetla się "SimpleActivation", wskazuje to, że licencja została aktywowana bez zalogowania się na koncie ScanSnap.

     Anuluj aktywację licencji na komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap, którego nazwa wyświetla się w polu [Current license number].

   4. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć numer bieżącej licencji.

   WSKAZÓWKA
   • Aby dezaktywować licencję za pomocą urządzenia przenośnego, użyj aplikacji ScanSnap Cloud w celu wyświetlenia strony zarządzania kontem ScanSnap i dezaktywuj licencję.

    Szczegółowe informacje zawiera Pomoc ScanSnap Cloud.

  • W przypadku niezalogowania się za pomocą konta ScanSnap

   Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby dezaktywować licencję

   • Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)]

Ponowna aktywacja licencji na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap
 1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

 2. Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap (zalecane)].

 

Aktywacja dodatkowej licencji

Szczegóły dotyczące zakupu dodatkowej licencji podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.

 1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

 2. Wybierz [Zarejestruj dodatkową licencję], aby wprowadzić numer dodatkowej licencji w pole [Numer licencji], po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

Działania, jakie należy podjąć w przypadku utrzymywania się problemu

Jeśli problem nie ustępuje, nawet po podjęciu wyżej wymienionych działań, dezaktywuj licencję, która została aktywowana dla podłączonego skanera ScanSnap, klikając przycisk [Usuń] w oknie, które wyświetli się w oknie komunikatu po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację].

Po wykonaniu dezaktywacji licencji, zostanie ona automatycznie aktywowana dla podłączonego skanera ScanSnap.

UWAGA
 • Klikając przycisk [Usuń] w oknie wyświetlanym po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację] w oknie komunikatu, które się pojawi, wszystkie licencje dla podłączonego skanera ScanSnap zostaną dezaktywowane.

  Aby kontynuować korzystanie ze skanera ScanSnap (dla którego dezaktywowano licencję) na innym komputerze lub przy pomocy innego konta użytkownika na tym samym komputerze, musisz ponownie aktywować licencję.

Jeśli problem nie ustępuje, nawet po podjęciu wyżej wymienionych działań, dezaktywuj licencję, która została aktywowana dla podłączonego skanera ScanSnap, klikając przycisk [Usuń] w oknie, które wyświetli się w oknie komunikatu po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację].

Licencja zostanie aktywowana, gdy zalogujesz się w oknie preferencji, które wyświetli się po dezaktywacji licencji.

UWAGA
 • Klikając przycisk [Usuń] w oknie wyświetlanym po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację] w oknie komunikatu, które się pojawi, wszystkie licencje dla podłączonego skanera ScanSnap zostaną dezaktywowane.

  Aby kontynuować korzystanie ze skanera ScanSnap (dla którego dezaktywowano licencję) na innym komputerze lub przy pomocy innego konta użytkownika na tym samym komputerze, musisz ponownie aktywować licencję.

 

 

Jeśli nie jest używane konto ScanSnap

Dla jednego urządzenia ScanSnap dopuszczalne są cztery licencje ScanSnap Home.

Dla jednego urządzenia ScanSnap dopuszczalna jest jedna licencja ScanSnap Home.

Jeśli nie można aktywować licencji, kiedy logujesz się w oknie preferencji, sprawdź poniższe możliwości:

Rejestrowanie konta ScanSnap w celu aktywacji licencji

Najpierw zarejestruj konto ScanSnap. Następnie, dezaktywuj niepotrzebną licencję na innym komputerze. Następnie, aktywuj licencję z zarejestrowanym kontem ScanSnap na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap.

 1. Zarejestruj konto ScanSnap.

  1. Wyświetl stronę rejestracji konta ScanSnap.

  2. Kliknij przycisk [ScanSnap account registration].

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby zarejestrować konto ScanSnap.

 2. Dezaktywacja niepotrzebnej licencji na innym komputerze.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli w komputerze jest kilka kont, sprawdź czy licencja dla skanera ScanSnap została aktywowana przez każde konto użytkownika. Jeśli licencja została aktywowana przez każde konto użytkownika, musisz dezaktywować licencję z tymi kontami użytkownika.

  1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home na innym komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

  2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

  3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby dezaktywować licencję

   • Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail dla konta ScanSnap i hasło, w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)]

 3. Aktywuj licencję za pomocą konta ScanSnap na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap.

  1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

  2. Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail i hasło konta ScanSnap, które zarejestrowałeś w kroku 1, w polach w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)].

Najpierw zarejestruj konto ScanSnap. Następnie, dezaktywuj niepotrzebną licencję na innym komputerze. Następnie, aktywuj licencję z zarejestrowanym kontem ScanSnap na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap.

 1. Zarejestruj konto ScanSnap.

  1. Wyświetl stronę rejestracji konta ScanSnap.

  2. Kliknij przycisk [ScanSnap account registration].

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby zarejestrować konto ScanSnap.

 2. Dezaktywacja niepotrzebnej licencji na innym komputerze.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli w komputerze jest kilka kont, sprawdź czy licencja dla skanera ScanSnap została aktywowana przez każde konto użytkownika. Jeśli licencja została aktywowana przez każde konto użytkownika, musisz dezaktywować licencję z tymi kontami użytkownika.

  1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home na innym komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

   Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

  3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

  4. Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby dezaktywować licencję.

 3. Aktywuj licencję za pomocą konta ScanSnap na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap.

  1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

  2. Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail i hasło konta ScanSnap, które zarejestrowałeś w kroku 1, w polach w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)].

 

Zmiana skanera ScanSnap, dla którego chcesz aktywować licencję

Jeśli masz urządzenie ScanSnap inne niż to, którego obecnie używasz, możesz zmienić skaner na taki, dla którego chcesz aktywować licencję.

 1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

 2. Kliknij [Aby zmienić skaner ScanSnap, który ma zostać użyty do aktywacji licencji, kliknij Tutaj].

 3. Kliknij przycisk [Dodaj skaner] w oknie [ScanSnap Home].

  Wykonuj czynności, postępując zgodnie z instrukcjami w oknie.

  WSKAZÓWKA
  • Kiedy na liście [Nazwa skanera] zostaną wyświetlone nazwy skanerów innych urządzeń ScanSnap, wybierz nazwę skanera ScanSnap, który chcesz wybrać, po czym kliknij przycisk [Wybierz].

Dezaktywacja niepotrzebnej licencji a następnie aktywacja licencji

Dezaktywuj niepotrzebną licencję na innym komputerze lub z innym kontem użytkownika na tym samym komputerze, a następnie aktywuj ponownie licencję na komputerze, który jest połączony ze skanerem ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w komputerze jest kilka kont, sprawdź czy licencja dla skanera ScanSnap została aktywowana przez każde konto użytkownika. Jeśli licencja została aktywowana przez każde konto użytkownika, musisz dezaktywować licencję z tymi kontami użytkownika.

Dezaktywacja niepotrzebnej licencji na innym komputerze
 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home na innym komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby dezaktywować licencję

  • Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail dla konta ScanSnap i hasło, w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)]

Ponowna aktywacja licencji na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap
 1. W oknie wiadomości, które się pojawi, kliknij przycisk [OK].

 2. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

 3. Uruchom aplikację ScanSnap Home.

 4. W oknie głównym wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 5. Wybierz opcję [Konto ScanSnap nie jest używane], po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

Dezaktywuj niepotrzebną licencję na innym komputerze lub z innym kontem użytkownika na tym samym komputerze, a następnie aktywuj ponownie licencję na komputerze, który jest połączony ze skanerem ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w komputerze jest kilka kont, sprawdź czy licencja dla skanera ScanSnap została aktywowana przez każde konto użytkownika. Jeśli licencja została aktywowana przez każde konto użytkownika, musisz dezaktywować licencję z tymi kontami użytkownika.

Dezaktywacja niepotrzebnej licencji na innym komputerze
 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home na komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby dezaktywować licencję

  • Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)]

Ponowna aktywacja licencji na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap
 1. W oknie wiadomości, które się pojawi, kliknij przycisk [OK].

 2. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

 3. Uruchom aplikację ScanSnap Home.

 4. W oknie głównym, na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 5. Wybierz opcję [Konto ScanSnap nie jest używane], po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

 

Aktywacja dodatkowej licencji

Szczegóły dotyczące zakupu dodatkowej licencji podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.

 1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

 2. Wybierz [Zarejestruj dodatkową licencję], aby wprowadzić numer dodatkowej licencji w pole [Numer licencji], po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

Działania, jakie należy podjąć w przypadku utrzymywania się problemu

Jeśli problem nie ustępuje, nawet po podjęciu wyżej wymienionych działań, dezaktywuj licencję, która została aktywowana dla podłączonego skanera ScanSnap, klikając przycisk [Usuń] w oknie, które wyświetli się w oknie komunikatu po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację].

Po wykonaniu dezaktywacji licencji, zostanie ona automatycznie aktywowana dla podłączonego skanera ScanSnap.

UWAGA
 • Klikając przycisk [Usuń] w oknie wyświetlanym po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację] w oknie komunikatu, które się pojawi, wszystkie licencje dla podłączonego skanera ScanSnap zostaną dezaktywowane.

  Aby kontynuować korzystanie ze skanera ScanSnap (dla którego dezaktywowano licencję) na innym komputerze lub przy pomocy innego konta użytkownika na tym samym komputerze, musisz ponownie aktywować licencję.

Jeśli problem nie ustępuje, nawet po podjęciu wyżej wymienionych działań, dezaktywuj licencję, która została aktywowana dla podłączonego skanera ScanSnap, klikając przycisk [Usuń] w oknie, które wyświetli się w oknie komunikatu po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację].

Licencja zostanie aktywowana, gdy zalogujesz się w oknie preferencji, które wyświetli się po dezaktywacji licencji.

UWAGA
 • Klikając przycisk [Usuń] w oknie wyświetlanym po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację] w oknie komunikatu, które się pojawi, wszystkie licencje dla podłączonego skanera ScanSnap zostaną dezaktywowane.

  Aby kontynuować korzystanie ze skanera ScanSnap (dla którego dezaktywowano licencję) na innym komputerze lub przy pomocy innego konta użytkownika na tym samym komputerze, musisz ponownie aktywować licencję.

 

 

Jeśli znajdujesz się w regionie, w którym konta ScanSnap nie są dostępne

Dla jednego urządzenia ScanSnap dopuszczalne są cztery licencje ScanSnap Home.

Dla jednego urządzenia ScanSnap dopuszczalna jest jedna licencja ScanSnap Home.

Jeśli nie można aktywować licencji, kiedy logujesz się w oknie preferencji, sprawdź poniższe możliwości:

Zmiana skanera ScanSnap, dla którego chcesz aktywować licencję

Jeśli masz urządzenie ScanSnap inne niż to, którego obecnie używasz, możesz zmienić skaner na taki, dla którego chcesz aktywować licencję.

 1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

 2. Kliknij [Aby zmienić skaner ScanSnap, który ma zostać użyty do aktywacji licencji, kliknij Tutaj].

 3. Kliknij przycisk [Dodaj skaner] w oknie [ScanSnap Home].

  Wykonuj czynności, postępując zgodnie z instrukcjami w oknie.

  WSKAZÓWKA
  • Kiedy na liście [Nazwa skanera] zostaną wyświetlone nazwy skanerów innych urządzeń ScanSnap, wybierz nazwę skanera ScanSnap, który chcesz wybrać, po czym kliknij przycisk [Wybierz].

Dezaktywacja niepotrzebnej licencji a następnie aktywacja licencji

Dezaktywuj niepotrzebną licencję na innym komputerze lub z innym kontem użytkownika na tym samym komputerze, a następnie aktywuj ponownie licencję na komputerze, który jest połączony ze skanerem ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w komputerze jest kilka kont, sprawdź czy licencja dla skanera ScanSnap została aktywowana przez każde konto użytkownika. Jeśli licencja została aktywowana przez każde konto użytkownika, musisz dezaktywować licencję z tymi kontami użytkownika.

Dezaktywacja niepotrzebnej licencji na innym komputerze
 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home na innym komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

 4. Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby dezaktywować licencję.

Ponowna aktywacja licencji na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap
 1. W oknie wiadomości, które się pojawi, kliknij przycisk [OK].

 2. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

 3. Uruchom aplikację ScanSnap Home.

 4. W oknie głównym wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 5. Wybierz opcję [Konto ScanSnap nie jest używane], po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

Dezaktywuj niepotrzebną licencję na innym komputerze lub z innym kontem użytkownika na tym samym komputerze, a następnie aktywuj ponownie licencję na komputerze, który jest połączony ze skanerem ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w komputerze jest kilka kont, sprawdź czy licencja dla skanera ScanSnap została aktywowana przez każde konto użytkownika. Jeśli licencja została aktywowana przez każde konto użytkownika, musisz dezaktywować licencję z tymi kontami użytkownika.

Dezaktywacja niepotrzebnej licencji na innym komputerze
 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home na komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

 4. Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby dezaktywować licencję.

Ponowna aktywacja licencji na komputerze połączonym ze skanerem ScanSnap
 1. W oknie wiadomości, które się pojawi, kliknij przycisk [OK].

 2. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

 3. Uruchom aplikację ScanSnap Home.

 4. W oknie głównym, na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 5. Wybierz opcję [Konto ScanSnap nie jest używane], po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

 

Aktywacja dodatkowej licencji

Szczegóły dotyczące zakupu dodatkowej licencji podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.

 1. Aby wyświetlić okno preferencji, kliknij przycisk [OK] w oknie wiadomości, które się pojawi.

 2. Wybierz [Zarejestruj dodatkową licencję], aby wprowadzić numer dodatkowej licencji w pole [Numer licencji], po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

Działania, jakie należy podjąć w przypadku utrzymywania się problemu

Jeśli problem nie ustępuje, nawet po podjęciu wyżej wymienionych działań, dezaktywuj licencję, która została aktywowana dla podłączonego skanera ScanSnap, klikając przycisk [Usuń] w oknie, które wyświetli się w oknie komunikatu po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację].

Po wykonaniu dezaktywacji licencji, zostanie ona automatycznie aktywowana dla podłączonego skanera ScanSnap.

UWAGA
 • Klikając przycisk [Usuń] w oknie wyświetlanym po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację] w oknie komunikatu, które się pojawi, wszystkie licencje dla podłączonego skanera ScanSnap zostaną dezaktywowane.

  Aby kontynuować korzystanie ze skanera ScanSnap (dla którego dezaktywowano licencję) na innym komputerze lub przy pomocy innego konta użytkownika na tym samym komputerze, musisz ponownie aktywować licencję.

Jeśli problem nie ustępuje, nawet po podjęciu wyżej wymienionych działań, dezaktywuj licencję, która została aktywowana dla podłączonego skanera ScanSnap, klikając przycisk [Usuń] w oknie, które wyświetli się w oknie komunikatu po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację].

Licencja zostanie aktywowana, gdy zalogujesz się w oknie preferencji, które wyświetli się po dezaktywacji licencji.

UWAGA
 • Klikając przycisk [Usuń] w oknie wyświetlanym po kliknięciu przycisku [Ponów aktywację] w oknie komunikatu, które się pojawi, wszystkie licencje dla podłączonego skanera ScanSnap zostaną dezaktywowane.

  Aby kontynuować korzystanie ze skanera ScanSnap (dla którego dezaktywowano licencję) na innym komputerze lub przy pomocy innego konta użytkownika na tym samym komputerze, musisz ponownie aktywować licencję.