Używanie jednego urządzenia ScanSnap z kilkoma urządzeniami

Jedno urządzenie ScanSnap może być wykorzystywane dzięki połączeniu z kilkoma urządzeniami takimi jak komputer i urządzenie przenośne. Kiedy licencja ScanSnap Home zostanie aktywowana za pomocą konta ScanSnap, będzie można używać pojedynczego urządzenia ScanSnap z maksymalnie pięcioma komputerami lub urządzeniami przenośnymi. Kiedy licencja aplikacji ScanSnap Home zostanie aktywowana przy pomocy konta ScanSnap, będzie można używać jednego urządzenia ScanSnap z maksymalnie pięcioma komputerami.

Łącząc skaner ScanSnap z urządzeniem używanym przez każdego z użytkowników

Szczegóły można znaleźć w Umożliwienie wielu użytkownikom korzystania z jednego urządzenia ScanSnap.

Łącząc skaner ScanSnap z kilkoma komputerami lub urządzeniami przenośnymi

Zarejestrowanie konta ScanSnap umożliwia połączenie jednego urządzenia ScanSnap z kilkoma komputerami lub urządzeniami przenośnymi w celu współużytkowania skanera ScanSnap.

UWAGA
 • Konta skanera ScanSnap są dostępne w poniższych regionach. Aby się zapoznać ze szczegółami dotyczącymi dostępności kont ScanSnap, zajrzyj tutaj.

  Regiony, w których dostępne są konta ScanSnap

Kiedy licencja ScanSnap Home zostanie aktywowana za pomocą konta ScanSnap, będzie można używać pojedynczego urządzenia ScanSnap z maksymalnie pięcioma komputerami lub urządzeniami przenośnymi.

Kiedy używasz skanera ScanSnap z drugim komputerem lub urządzeniem przenośnym, jak również z kolejnymi komputerami lub urządzeniami przenośnymi, użyj tego samego konta ScanSnap, które zostało użyte do aktywacji licencji dla pierwszego komputera, jak pokazano poniżej.

 • Dla komputera

  Zaloguj się w ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap.

  Aby zalogować się w ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap, zapoznaj się z Aktywacja licencji dla aplikacji ScanSnap Home.

 • Dla urządzenia przenośnego

  Zaloguj się w ScanSnap Cloud za pomocą konta ScanSnap.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc ScanSnap Cloud.

UWAGA
 • Aby połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi, komputer musi być zarejestrowany w skanerze ScanSnap przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

  W skanerze ScanSnap możesz zarejestrować tylko jeden komputer.

  Aby zmienić komputer (który jest połączony ze skanerem ScanSnap) na inny, zmień zarejestrowany komputer przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 • Konta ScanSnap są dostępne w poniższych regionach. Aby się zapoznać ze szczegółami dotyczącymi dostępności kont ScanSnap, zajrzyj tutaj.

  Regiony, w których dostępne są konta ScanSnap

Kiedy używasz skanera ScanSnap z drugim komputerem lub urządzeniem przenośnym, jak również z kolejnymi komputerami lub urządzeniami przenośnymi, użyj tego samego konta ScanSnap, które zostało użyte do aktywacji licencji dla pierwszego komputera, jak pokazano poniżej.

 • Dla komputera

  Zaloguj się w ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap.

  Aby zalogować się w ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap, zapoznaj się z Aktywacja licencji dla aplikacji ScanSnap Home.

 • Dla urządzenia przenośnego

  Zaloguj się w ScanSnap Cloud za pomocą konta ScanSnap.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc ScanSnap Cloud.

UWAGA
 • Konta ScanSnap są dostępne w poniższych regionach. Aby się zapoznać ze szczegółami dotyczącymi dostępności kont ScanSnap, zajrzyj tutaj.

  Regiony, w których dostępne są konta ScanSnap

Kiedy używasz skanera ScanSnap z drugim komputerem, jak również z kolejnymi komputerami, użyj tego samego konta ScanSnap, które zostało użyte do aktywacji licencji dla pierwszego komputera.

Aby zalogować się w ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap, zapoznaj się z Aktywacja licencji dla aplikacji ScanSnap Home.