Aby wyświetlić okno [Menedżer urządzeń]

Kliknij prawym przyciskiem myszy menu [Start] i wybierz [Menedżer urządzeń].