Lista kodów błędu (Yayoi)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Yayoi, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Ja001

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Ja002

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Ja003

Przyczyna

Przekroczono maksymalny rozmiar pliku.

Rozwiązanie

Jeśli skanowałeś dokument, który został wklejony do arkusza lub dokumentu umieszczonego w arkuszu (nośnym), wyjmij dokument z arkusza lub arkusza (nośnego) i zeskanuj go ponownie.

Jeśli skanowałeś dokument, który został wklejony do arkusza lub dokumentu umieszczonego w arkuszu nośnym, wyjmij dokument z arkusza lub arkusza nośnego i zeskanuj go ponownie.

B11Ja006

Przyczyna

Nie udało się przekazać zeskanowanego obrazu do usługi w chmurze.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Ja007

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.