Lista kodów błędu (ScanSnap Mail)

Kody błędu wyświetlają się w razie niepowodzenia wysyłania wiadomości e-mail ze skanera ScanSnap, przy pomocy ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home. Przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyjaśniono poniżej.

B11Fg101

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Fg104

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Adres e-mail określony dla miejsca docelowego ustawiono w taki sposób, aby nie odbierał wiadomości e-mail z domeny "@mail.cloud.scansnap.com"

  • Skrzynka wiadomości e-mail miejsca docelowego jest pełna

  • Serwer poczty e-mail miejsca docelowego jest nieosiągalny

Rozwiązanie

Upewnij się, że adres e-mail dla miejsca docelowego został ustawiony na odbiór wiadomości e-mail i spróbuj ponownie.