Lista kodów błędu (QuickBooks Online)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w QuickBooks Online, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Fg075, B11Fg114

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

  • Nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji.

Rozwiązanie
  • Kiedy usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana

    Zaloguj się ponownie do usługi w chmurze w oknie wyboru usług w chmurze.

  • Kiedy nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji

    Upewnij się, że odpowiednie uprawnienia zostały nadane. Lub skontaktuj się z administratorem Twojego konta.

B11Fg076

Przyczyna

Nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji.

Rozwiązanie

Upewnij się, że odpowiednie uprawnienia zostały nadane. Lub skontaktuj się z administratorem Twojego konta.

B11Fg077

Przyczyna

Ustawienia dla usługi w chmurze uległy zmianie lub występuje problem z ustawieniami.

Rozwiązanie

Zaloguj się do usługi w chmurze i sprawdź ustawienia.

B11Fg078

Przyczyna

W określonym czasie wykonano dużą liczbę procesów.

Rozwiązanie

Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Fg083

Przyczyna

Przekroczono maksymalny rozmiar pliku.

Rozwiązanie

Jeśli dokumenty składają się z wielu arkuszy, skanuj je w kilku partiach.

B11Fg093, B11Fg095

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).