Lista kodów błędu (Dr.Wallet)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Dr.Wallet, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Cg040

Przyczyna

Usiłowano załadować plik inny niż formatu JPEG.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i wybierz [JPEG (*.jpg)] jako format pliku.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg042, B11Cg043, B11Cg051, B11Fg015

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg044

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg046

Przyczyna

Liczba plików zeskanowanych obrazów do przekazania do usługi w chmurze przekroczyła maksymalny limit.

Rozwiązanie

Sprawdź maksymalny limit liczby plików obrazów do przekazania i ogranicz liczbę dokumentów do skanowania.

B11Cg048, B11Cg052, B11Cg056, B11Fg019

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.